Dokumenty

Szkolny zestaw programów

Bezpieczny powrót do szkoły covid-19 – wrzesień 2021

Procedury zwrotu książek i podręczników

Procedury Bezpieczeństwa covid -19- przedszkole

Statut Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie

Procedury bezpieczeństwa

  • Procedury bezpieczeństwa

Program wychowawczo – profilaktyczny

  • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2021/2022

Karty zwolnień

Plan pracy z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego