Dokumenty

Szkolny zestaw programów

  • Szkolny zestaw programów 2023/2024

Procedury zwrotu książek i podręczników

Statut Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie

Procedury bezpieczeństwa

  • Procedury bezpieczeństwa

Program wychowawczo – profilaktyczny

  • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023/202

Karty zwolnień

Plan pracy z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

  • PLAN PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY ZDROWOTNEJ 2023

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego