Kalendarz roku szkolnego

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2022
2.I okres 1 IX 2022 – 27 I 2022
3.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 X 2022
4.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 X 2022r.
5. 1 Listopada 1 XI 2022
6. 11 listopada 11 XI 2022
7.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2022
8.święto Trzech Króli 6 I 2023
9.Ferie zimowe 30 I – 10 II 2023
10.II okres 10 II – 23 VI 2023
11.Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 IV 2023
12.Majówka 1, 3 V 2023
13.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 V 2023
14.Egzamin ósmoklasisty:
– j. polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
23 V 2023
24 V 2023
25 V 2023
15.Boże Ciało 8 VI 2023
16.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9 VI 2023
17.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 VI 2023
18.Wakacje 24 VI – 31 VIII 2023