Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2021
2. I okres 1 IX 2021 – 29 I 2022
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2021
4. Ferie zimowe 17 – 30 I 2022
5. II okres 1 II – 24 VI 2022
6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 IV 2022
7. Egzamin ósmoklasisty:
– j. polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
24 V 2022
25 V 2022
26 V 2022
8. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 VI 2022
12. Wakacje 25 VI – 31 VIII 2022