Kalendarz roku szkolnego

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2021
2.I okres 1 IX 2021 – 29 I 2022
3.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 X 2021
4.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12 XI 2021
5.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2021
6.Ferie zimowe 17 – 30 I 2022
7.II okres 1 II – 24 VI 2022
8.Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 IV 2022
9.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 V 2022
10.Egzamin ósmoklasisty:
– j. polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
24 V 2022
25 V 2022
26 V 2022
11.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17 VI 2022
12.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 VI 2022
13.Wakacje 25 VI – 31 VIII 2022