Kalendarz roku szkolnego

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 IX 2023
2.I okres 4 IX 2023 – 26 I 2024
3.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 X 2023
4.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 13 X 2023
5. 1 Listopada 1 XI 2023
6. 11 listopada 11 XI 2023
7.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2023
8.święto Trzech Króli 6 I 2024
9.Ferie zimowe 12 II – 25 II 2024
10.II okres 29 I – 21 VI 2024
11.Wiosenna przerwa świąteczna 28 III – 2 IV 2024
12.Majówka 1, 3 V 2024
13.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 V 2024
14.Egzamin ósmoklasisty:
– j. polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 V 2024
15 V 2024
16 V 2024
15.Boże Ciało 30 IV 2024
16.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 IV 2024
17.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 VI 2024
18.Wakacje 22 VI – 31 VIII 2024