Opłaty żywieniowe

Ogłoszenie!!!

Numer konta bankowego szkoły:
61 1020 2384 0000 9102 0218 3408

 
NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA POSIŁKACH NALEŻY ZGŁOSIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZ. 11:00  DNIA WCZEŚNIEJSZEGO.
NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ ODLICZONE Z WPŁAT ZA NASTĘPNY MIESIĄC.
WPŁATY ZA POSIŁKI  SZKOŁA DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA
WPŁATY ZA POSIŁKI PRZEDSZKOLE DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłaty za żywienie – KWIECIEŃ 2024

W PRZYPADKU 100% OBECNOŚCI

SZKOŁA:

HERBATA (miesięcznie) – 5,00 zł

ŚNIADANIE:  3 zł/  20 dni –  60 zł

OBIAD:     8 zł/   20 dni – 160 zł

JADŁOSPIS UCZNIA:

Śniadanie

obiady szkoła

PRZEDSZKOLE:

  • HERBATA5 zł
  • ŚNIADANIA2,50 zł *21 dni = 52,50 zł
  • OBIADY 6,00 zł *21 dni = 126 zł
  • PODWIECZOREK2,50 zł *21 dni = 52,50 zł

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

  • dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 6 godzin – 1,30zł * 21dni = 27,30 zł
  • dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 7 godzin – 2,60zł * 21dni = 54,60
  • dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 8 godzin – 3,90 zł * 21dni = 81,90 zł
  • dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 9 godzin – 5,20 zł * 21dni = 109,20 
  • dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 10 godzin – 6,50 zł * 21dni = 136,50 zł

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLAKA:

 

Śniadania i podwieczorek

Obiad