Kontakt

Samorządowy Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie

32-660 Chełmek
ul. Szkolna 3, Gorzów

tel/fax: (033) 846-14-75
mail: sekretariat@szsgorzow.pl