Zakończenie projektu „Już pływam”

Uczniowie klasy II zakończyli udział w projekcie “Już pływam”. Programem nauki pływania objęto 17 uczniów. Zajęcia odbywały się na basenie w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych i nie stanowiły realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Były ciekawą i zdrową formą zagospodarowania czasu po lekcjach. Pozwoliły wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny oraz przeciwdziałały negatywnym zachowaniom młodzieży. Korzyścią zajęć sportowych była możliwość nabycia umiejętności pływania.

Realizacja projektu przyniosła znaczące efekty:

 • umożliwiła dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • pozwoliła lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • była ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które niewątpliwie przyczyniło się do wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą,
 • wpoiła prawidłowe nawyki higieniczne,
 • wpłynęła na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in. dyscypliny, postępowania zgodnie z zasadami fair play, współdziałania w grupie,
 • pogłębiła wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego, przygotowała do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

uzyskaliśmy wsparcie  finansowe z budżetu państwa

w wysokości 10 000 zł 

na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. 

Gorzów 2022 rok

Małopolski projekt nauki pływania „Już pływam”

Od dnia 6 kwietnia 2022 roku startuje program „Już pływam”, przeznaczony dla uczniów klas II. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

·  zachęcenie młodego pokolenia do uprawiania sportu i rekreacji,

·  nabycie podstawowych umiejętności pływania,

·  profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

· ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach

Zajęcia odbywają się w małych grupach dostosowanych do umiejętności ćwiczących.

Realizacja projektu przyniesie znaczące efekty:

 • umożliwi dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • poprawia kondycję i koordynację ruchową
 • pozwoli lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • będzie ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które niewątpliwie przyczyni
  się do wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą,
 • wpoi prawidłowe nawyki higieniczne,
 • wpłynie na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in. dyscypliny, postępowania zgodnie z zasadami fair play, współdziałania w grupie,
 • pogłębi wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego,

Regulamin zajęć nauki pływania

Założenia projektu „Już pływam”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Od dnia 7.03.2022 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 07.03.2022 r. do 10.06.2022 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków  Gminy Chełmek.

laboratorium przyszłości

Nasza szkoła otrzymała 60 000 zł
w ramach Programu Laboratorium Przyszłości

Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów

Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do  rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Wartość dofinansowania 5000 zł, z czego 4000 zł to dofinansowanie, a 1000 zł to wkład własny szkoły.

Projekt edukacyjny „Zaprogramuj się na przyszłość”

Projekt edukacyjny pt. „Zaprogramuj się na przyszłość” to zadanie w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zadanie realizowane jest w naszej szkole wśród uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII.
Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego oraz robotyki. Dzięki udziałowi w zajęciach rozwiną oni swoją kreatywność, kompetencje oraz zdolność formułowania wniosków. W zajęciach weźmie udział około 45 uczniów i uczennic. Każda z osób weźmie udział w bezpłatnych zajęciach z j. angielskiego i robotyki. Uczniowie podzieleni zostaną na grupy, adekwatnie do wieku. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów według przygotowanego wcześniej programu. Charakter zajęć pozwoli na rozwinięcie zainteresowań i pasji. W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, podręczniki, ozoboty oraz klocki do nauki programowania.

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Od dnia 1.10.2021 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 01.10.2021 r. do 22.12.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.


Zajęcia sfinansowane są ze środków  Gminy Chełmek.

Gmina Chełmek zakupiła laptopy dla szkół

W ramach projektu ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych’’ Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 082,90 zł na zakup 19 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek i będzie wykorzystany do wsparcia realizacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy wraz oprogramowaniem.

www.chelmek.pl