zAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEj

Od dnia 13.03.2023 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 13.03.2023 r. do 19.06.2023 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

Projekt „Mistrzyni Szymborska”

W naszej szkole realizujemy projekt „Mistrzyni Szymborska”. Jego celem jest upamietnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki. Budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju.

Działania będą realizowane od stycznia do czerwca 2023 przez uczniów szkoły.

Grant nr 3

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

W dniach od 12.12.2022 r. – 16.12.2022 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja w ramach grantu na dodatkowe zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. I – III
 • Koła zainteresowań –
  • zajęcia z matematyki kl. I – III
  • zajęcia z programowania kl. II i III
 • Zajęcia wyrównawcze:
  • z matematyki kl. IV
  • z matematyki kl. VI
  • z języka angielskiego kl. IV
 • Koła zainteresowań –
  • zajęcia rozwijające z matematyki kl. V
  • zajęcia z programowania kl. IV – VI
  • zajęcia z j. angielskiego kl. IV – VI

Poniżej w załączeniu regulamin i dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin – grant 3

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny grant 3

Załącznik nr 2 Rezygnacja grant 3

Projekt „Każde dziecko jest zdolne”

Nasza szkoła zakwalifikowała się do II edycji projektu pt. „Każde dziecko jest zdolne”.
Celem  projektu jest  zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działania projektowe są prowadzone od września 2022r. do czerwca 2023r., w tym działania w szkołach – od  listopada 2022r. do czerwca 2023r.
Szkolnymi liderami projektu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ są Panie Martyna Szumlakowska oraz Wioletta Gurgul.

Więcej informacji

Miernik zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED

W dniu 24 listopada 2022 r. na budynku naszej szkoły zainstalowano komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED. Urządzenia te zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści, jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem. Ponadto projekt zakłada promocję postaw przeciwdziałających zmianom klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie. W szkole będą organizowane zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza.

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Od dnia 1.10.2022 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 01.10.2022 r. do 20.12.2022 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków  Gminy Chełmek.

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów. 

W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 60 000 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych: informatycznych, matematycznych, językowych, przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rozwijających, wyrównawczych oraz wychowawczo-opiekuńczych.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości został zakupiony sprzęt:

 1. Okulary VR wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 8 sztuk ClassVR Premium VRP8
 2. Licencja-5 lat dostęp do portalu wirtualnych lekcji ClassVR / 1 szt.
 3. Okulary VR wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 4 sztuk ClassVR Premium VRP4
 4. Kostka VR do poruszania  elementami 3D-rozszerzona rzeczywistość/12 sztuk
 5. Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Bino z kamerą /1 sztuka
 6. Drukarka 3D Flashforge Adventurer EDU Lite z kursem Tinkercad/ 1 sztuka
 7. Zestaw elementów dodatkowych do drukarki 3D FlashForge Adventurer 3 /1 sztuka
 8. Mikrokontlorer Arduino zestaw/ 1 zestaw
 9. Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1/ 1 sztuka
 10. Aparat fotograficzny Canon PowerShot G7X Mark II Sony RX100 III /1 sztuka
 11. Statyw do aparatu i kamery / 1sztuka
 12. Zestaw lamp światła ciągłego GlareOne/ 1 sztuka
 13. Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-mini / 1 sztuka
 14. Mikroport Saramonic Blink 500 B1/1 sztuka
 15. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery / 1 sztuka
 16. Laptop Acer Extensa 15 EX215-22 15.6” FHD/Ryzen” 3 32500U/4GB/256 GB SSD/Win 10 Pro EDU NX.EG9EP.009/ 1 sztuka
 17. Kamera Insta360 One / 1 sztuka

Zakończenie projektu „Już pływam”

Uczniowie klasy II zakończyli udział w projekcie “Już pływam”. Programem nauki pływania objęto 17 uczniów. Zajęcia odbywały się na basenie w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych i nie stanowiły realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Były ciekawą i zdrową formą zagospodarowania czasu po lekcjach. Pozwoliły wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny oraz przeciwdziałały negatywnym zachowaniom młodzieży. Korzyścią zajęć sportowych była możliwość nabycia umiejętności pływania.

Realizacja projektu przyniosła znaczące efekty:

 • umożliwiła dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • pozwoliła lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • była ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które niewątpliwie przyczyniło się do wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą,
 • wpoiła prawidłowe nawyki higieniczne,
 • wpłynęła na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in. dyscypliny, postępowania zgodnie z zasadami fair play, współdziałania w grupie,
 • pogłębiła wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego, przygotowała do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

uzyskaliśmy wsparcie  finansowe z budżetu państwa

w wysokości 10 000 zł 

na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. 

Gorzów 2022 rok