Pedagog

mgr Katarzyna Linchard

Harmonogram czasu pracy w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 7:30 – 11:30

Porady dla Rodziców

 

Jak uczyć dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu

Rola rodziców w kształtowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych

Jak rozmawiać z dzieckiem o asertywności i jak uczyć postawy asertywnej

Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?

Sposoby motywowania dziecka do nauki

Jak uczyć dziecko i wspierać w radzeniu sobie z emocjami trudnymi, w tym ze złością?

Wskazówki i porady pomocne w postępowaniu z dziećmi

.

linki stron

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pamiętaj:

 • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
 • Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Nie dla przemocy!

W naszej szkole podejmujemy działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tych działań kształtujemy zachowania wolne od przemocy, prospołeczne. Przekazujemy wiedzę na temat mechanizmów, faz, rodzajów przemocy. Udostępniamy informacje gdzie, jak i u kogo szukać pomocy na wypadek doświadczania przemocy przez nas samych lub innych osób. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej ze stron, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki powodując cierpienia i szkody. Wyróżniamy następujące rodzaje przemocy; fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie.

Przemoc jest zła i nic jej nie usprawiedliwia! Często ofiary są izolowane od rodziny czy przyjaciół. Zdarza się że na co dzień są poniżane i podważane jest ich poczucie wartości. Żyją w poczuciu zagrożenia, lęku i niepewności. Przemoc zabija poczucie bezpieczeństwa.

Przemoc często przybiera postać następujących po sobie faz; narastającego napięcia, ostrej przemocy, miodowego miesiąca.

Przemoc można i należy przerwać. Ważne jest żeby wiedzieć gdzie, jak i u kogo szukać pomocy. W naszej gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań zapobiegawczych,, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku działa punkt wsparcia, pomocy i informacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach jego działalności można uzyskać fachową pomoc takich specjalistów jak; pracownik socjalny, prawnik i psycholog.

Katarzyna Linchard