Plan lekcji

Rok szkolny 2021/2022

Klasa I

wych. mgr Monika Matejek-Basoń

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1125 750 – 1125 750 – 1225 750 – 1125 750 – 1225
 1. Eduk. wczes
 2. Eduk.wczes
 3. Eduk.wczes
 4. W – F
 5. .
 6. zaj. wyrów
 1. Eduk.wczes
 2. Eduk.wczes
 3. Religia
 4. Eduk. wczes
 1. W – F
 2. Eduk.wczes
 3. Eduk. wczes
 4. J. angielski
 5. Religia
 1. Eduk. wczes
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 1. W – F
 2. Eduk.wczes
 3. J. angielski
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk.infor

Klasa II

wych. mgr Eliza Saternus-Peschak

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1225 750 – 1125 750 – 1225 750 – 1125 750 – 1225
 1. Eduk. wczes
 2. Eduk. infor
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 5. W – F
 6. zaj. wyrów
 1. W – F
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Religia
 1. J. angielski
 2. Religia
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk.wczes
 5. Eduk. wczes
 1. W – F
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 1. Eduk.wczes
 2. J. angielski
 3. Eduk.wczes
 4. Eduk.wczes
 5. Szachy

Klasa III

wych. mgr Małgorzata Borkowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1125 750 – 1225 750 – 1225 750 – 1225 750 – 1225
 1. Eduk.wczea
 2. Eduk.wczes
 3. W-F
 4. Religia
 5. .
 6. zaj. wyrów
 1. Eduk. wczes
 2. W – F
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk. wczes
 1. Eduk.wczes
 2. J. angielski
 3. Eduk. infor
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk. wczes
 1. Szachy
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk. wczes
 1. J. angielski
 2. Religia
 3. W – F
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk. wczes

Klasa IV

wych. mgr Ewa Kustra-Potoczna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
845 – 1225 750 – 1325 750 – 1225 845 – 1325 750 – 1325
 1. ……..
 2. Historia
 3. Matematyka
 4. Plastyka
 5. Technika
 1. Matematyka
 2. J. polski
 3. Przyroda
 4. J. angielski
 5. Religia
 6. Muzyka
 1. Informatyka
 2. J. angielski
 3. W – F
 4. Religia
 5. J. polski
 1. ……
 2. J. polski
 3. J. angielski
 4. Matematyka
 5. W – F
 6. W – F
 1. J. polski
 2. J. polski
 3. Matematyka
 4. W – F
 5. Przyroda
 6. L. wych.

Klasa V

wych. mgr Gabriela Helbin

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1325 8451420 845 – 1325 845 – 1325 750 – 1225
 1. .Matematyka
 2. W -F
 3. L. wych.
 4. Historia
 5. J. polski
 6. Religia
 1. ………..
 2. Technika
 3. Matematyka
 4. Plastyka
 5. J. angielski
 6. Biologia
 7. Muzyka
 1. ……..
 2. J. polski
 3. J. polski
 4. W – F
 5. Matematyka
 6. Historia
 1. ………
 2. J. angielski
 3. Matematyka
 4. W – F
 5. J. polski
 6. Informatyka
 1. Geografia
 2. J. angielski
 3. J. polski
 4. Religia
 5. W-F

Klasa VI

wych. Agnieszka Kajdas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1325 750 – 1420 845 – 1325 845 – 1325 750 – 1325
 1.  WDŻR
 2. W – F
 3. Religia
 4. Matematyka
 5. J. angielski
 6. J. polski
 1. Technika
 2. Matematyka
 3. J. polski
 4. plastyka
 5. Biologia
 6. J. angielski
 7. Muzyka
 1. …….
 2. Geografia
 3. J. angielski
 4. W – F
 5. Historia
 6. Matematyka
 1. …..
 2. Matematyka
 3. Informatyka
 4. W – F
 5. J. polski
 6. J. polski
 1. Zaj. roz matem
 2. L. wych
 3. J. polski
 4. Historia
 5. W – F
 6. Religia

Klasa VII

wych. mgr Wioletta Gurgul

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1325 /1420 750 – 1515 750 /845 – 1420/1515 750 – 1420
750 – 1515
 1. W – F
 2. J.angielski /J.niemiecki
 3. Informatyka /
  J. angielsk
 4. J. polski
 5. Religia
 6. Chemia
 7. Zaj. rozwijające uczenie się
 1. Historia
 2. Biologia
 3. J.niemiecki /J.angielski
 4. Matematyka
 5. Plastyka
 6. l. wych.
 7. W – F
 8. Muzyka
 1. Zaj. wyrów. matematyka
 2. Chemia
 3. Geografia
 4. J.angielski /Informatyka
 5. Matematyka
 6. J. polski
 7. Fizyka
 8. Zaj. rozwijające matematyka
 1. J.angielski /J.niemiecki
 2. Historia
 3. J. polski
 4. J. polski
 5. Matematyka
 6. Biologia
 7. W – F
 1. J.niemiecki /J.angielski
 2. Matematyka
 3. Geografia
 4. J. polski
 5. Fizyka
 6. W – F
 7. Religia
 8. WDŻR

Klasa VIII

wych. mgr Katarzyna Białas-Szafraniec

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1420/1515 750 – 1420/1515 750 /845 – 1515 750 – 1325 /1420 750 – 1420
 1. EDB
 2. Fizyka
 3. J. niemiecki
 4. J.angielski
 5. L. wych.
 6. J. polski
 7. Religia
 8. zaj. rozwijające j.polski
 1. Chemia
 2. WOS
 3. Historia
 4. J. polski
 5. J. polski
 6. W – F
 7. J. angielski
 8. zaj. wyrów j.angielski
 1. Zaj. wyrów. matematyka
 2. Matematyka
 3. Matematyka
 4. J. polski
 5. J.angielski
 6. W – F
 7. J. niemiecki
 8. Doradztwo zawodowe
 1. Historia
 2. W – F
 3. W – F
 4. Matematyka
 5. Biologia
 6. J. polski
 7. zaj. rozwijające chemia/
  zaj. wyrów. j.polski
 1. Matematyka
 2. Geografia
 3. Religia
 4. Fizyka
 5. informatyka
 6. WOS
 7. Chemia