Psycholog

Psycholog – mgr Joanna Haglauer,

Harmonogram pracy Psychologa

czwartki do godz. 8.30 – do godz. 14.30