Projekty i programy

„Mamo, tato, wolę wodę!”

Mamo, tato, wolę wodę!” to program edukacyjnych zainicjowany przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
         Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
         W  programie przedszkolaki poznają Zdrojka oraz jego przyjaciół Wiewiórkę Basię, Misia Lesia, Myszkę Fiki, Jelonka Janka, Wydrę Wandę i Wilka Olka, którzy przybliżą im zagadnienia dotyczące picia wody, dbania o przyrodę oraz recyklingu.
         W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

Drodzy rodzice!
Program „Mamo, tato, wolę wodę” to nie tylko wsparcie dla nauczycieli przedszkolnych, ale także baza wiedzy dla Was na temat prawidłowego nawodnienia i budowania zdrowych nawyków u dzieci oraz źródło pomysłów
 na ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu z Waszymi maluchami.
Zapraszamy do korzystania z materiałów na stronie: https://wolewode.pl/.

 

„Biało – czerwona dla przedszkolaka”

„Biało-czerwona dla przedszkolaka” to wspólny projekt MCDN, MEC
i IPN. Celem projektu jest poznawanie symboliki narodowej przez dzieci oraz kształtowanie postaw obywatelskich i budowanie świadomości patriotycznej młodego pokolenia. Przedsięwzięcie oparte jest na treściach zawartych w planie pracy dla przedszkoli. Realizacja projektu ma odbywać się podczas spotkań mających formę zabawy, prowadzonych przez uczniów starszych klas szkół podstawowych, co dodatkowo stanowi formę integracji dzieci i młodzieży.

 

 

„ Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim ekologicznym programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole realizuje wybrane działania ekologiczne w oparciu o książeczki dla każdego dziecka w wieku od 3- 6 lat „ Jestem Kubusiowym przyjacielem”z grami i zabawami oraz poradami, które pomagają utrwalić wiedzę o tym jak chronić środowisko oraz tematyki :

oszczędzaj energię

oszczędzaj wodę

chroń przyrodę

chronione kwiaty, ssaki, ptaki

leśne drzewa: iglaste i liściaste

warzywa

owoce

dbaj o swoją okolicę

Podsumowaniem realizacji programu będzie „Dzień Marchewki” oraz quiz wiedzy ekologicznej zorganizowany w grupie dzieci 5 ,6 letnich.

 

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”

 

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu:

Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Szczegółowe cele programu:

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

  1. WYCIECZKA
  2. CO I DLACZEGO DYMI?
  3. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
  4. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
  5. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?