Projekty i programy

„Mamo, tato, wolę wodę!”

„Mamo, tato, wolę wodę!” to program edukacyjnych zainicjowany przez Żywiec Zdrój  w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W  programie przedszkolaki poznają Zdrojka oraz jego przyjaciół Wiewiórkę Basię, Misia Lesia, Myszkę Fiki, Jelonka Janka, Wydrę Wandę i Wilka Olka, którzy przybliżą im zagadnienia dotyczące picia wody, dbania o przyrodę oraz recyklingu.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

Drodzy rodzice!

Program „Mamo, tato, wolę wodę” to nie tylko wsparcie dla nauczycieli przedszkolnych, ale także baza wiedzy dla Was na temat prawidłowego nawodnienia i budowania zdrowych nawyków u dzieci oraz źródło pomysłów na ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu
z Waszymi maluchami. Zapraszamy do korzystania z materiałów na stronie: https://wolewode.pl/.

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Program skierowany jest do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkola.

            Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

            Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Zachęcamy do zapoznanie się z webinarium #po1profilaktyka z udziałem eksperta.

 

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu:

Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Szczegółowe cele programu:

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

CO SŁONKO WIDZIAŁO – NA DZIECIĘCE KŁOPOTY… BRZECHWA” – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

„Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty … Brzechwa” – to ogólnopolski projekt edukacyjny. Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.

            W roku szkolnym 2022/2023 organizatorzy chcą przybliżyć dzieciom postać Jana Brzechwy, autora  wierszy dla dzieci, które napisane są tekstem rymowanym co sprawia, że dzieci chętnie słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu. Dzieci wzbogacą swój słownik
o nowe wyrazy, których w obecnych czasach rzadko się już używa, a które z pewnością będą rozwijać ich wyobraźnię.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

Projekt będzie realizowany od 1 września 2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

 

Rok szkolny 2021/2022

„Biało – czerwona dla przedszkolaka”

„Biało-czerwona dla przedszkolaka” to wspólny projekt MCDN, MEC
i IPN. Celem projektu jest poznawanie symboliki narodowej przez dzieci oraz kształtowanie postaw obywatelskich i budowanie świadomości patriotycznej młodego pokolenia. Przedsięwzięcie oparte jest na treściach zawartych w planie pracy dla przedszkoli. Realizacja projektu ma odbywać się podczas spotkań mających formę zabawy, prowadzonych przez uczniów starszych klas szkół podstawowych, co dodatkowo stanowi formę integracji dzieci i młodzieży.

 

 

„ Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim ekologicznym programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole realizuje wybrane działania ekologiczne w oparciu o książeczki dla każdego dziecka w wieku od 3- 6 lat „ Jestem Kubusiowym przyjacielem”z grami i zabawami oraz poradami, które pomagają utrwalić wiedzę o tym jak chronić środowisko oraz tematyki :

oszczędzaj energię

oszczędzaj wodę

chroń przyrodę

chronione kwiaty, ssaki, ptaki

leśne drzewa: iglaste i liściaste

warzywa

owoce

dbaj o swoją okolicę

Podsumowaniem realizacji programu będzie „Dzień Marchewki” oraz quiz wiedzy ekologicznej zorganizowany w grupie dzieci 5 ,6 letnich.