Kadra

Kadra:

Pełniąca Obowiązki Dyrektora: mgr Katarzyna Wojtyczko

Nauczyciele:

mgr Monika Wałach – wychowawczyni grupy „Słoneczka

mgr Izabela Wyskwar, mgr Anna Piecuch – wychowawczynie grupy „Wiewiórki”

mgr Monika Puchała, mgr Martyna Szumlakowska – wychowawczynie grupy „0”

nauczyciel religii: mgr Wioletta Glandys

nauczyciel języka angielskiego: mgr Izabella Wyskwar

logopeda: mgr Wioletta Suska

woźna oddziałowa: Beata Bujak