Kadra

Kadra:

Dyrektor: mgr Katarzyna Wojtyczko

Nauczyciele:

mgr Iga Drabik, Kamila Oleś – wychowawczyni grupy „Pszczółki”

mgr Monika Smółka, mgr Martyna Szumlakowska – wychowawczynie grupy „0”

nauczyciel religii: mgr Wioletta Glandys

nauczyciel języka angielskiego: mgr Izabella Wyskwar

logopeda: mgr Wioletta Suska

woźna oddziałowa: Beata Bujak