Opłata za przedszkole

PRZEDSZKOLE:

OPŁATY ZA ŻYWIENIE – CZERWIEC 2022.

 W PRZYPADKU 100% OBECNOŚCI

HERBATA – 5 zł
ŚNIADANIA – 2,00 zł *
21 dni = 42,00 zł
OBIADY –
4,00 zł * 21 dni = 84,00 zł
PODWIECZOREK – 2,00 zł
*21 dni = 42,00 zł

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 6 godzin – 1,00 zł * 21dni = 21,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 7 godzin – 2,00 zł * 21dni = 42,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 8 godzin – 3,00 zł * 21dni = 63,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 9 godzin – 4,00 zł * 21dni = 84,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 10 godzin – 5,00 zł * 21dni = 105,00 zł

NR KONTA BANKOWEGO: 61 1020 2384 0000 9102 0218 3408

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA; OPIS CZEGO DOTYCZY WPŁATA

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLAKA:

śniadanie, podwieczorek

obiad