INNOWACJA GRAMY W ZIELONE

W ramach innowacji „Gramy w zielone” uczniowie klas I- III gościli w szkole pasjonatę historii i  naszego lokalnego środowiska  Pawła Siudę, który opowiedział o owadach żyjących w naszym regionie oraz przedstawił prezentację ” Co w trawie piszczy”.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny oraz pomoc w organizacji spotkania Panu Bartoszowi Balcerakowi.

Warsztaty plastyczne

Dnia 15.10 uczniowie klasy II gościli na warsztatach plastycznych panią Małgorzatę Wabik, zgodnie z jej wskazówkami uczniowie wykonali obrazy lasu wykorzystując dary jesieni znalezione podczas wycieczek do lasu.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy 2 i 3 przygotowali uroczystą akademię.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z naszej szkoły złożyli życzenia i rozdali drobne upominki wykonane własnoręcznie.

Informacja

Dzień 14 października – Święto Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze.

Wycieczka klasy ósmej

W dniu 6 X 2021 r. klasa ósma szkoły podstawowej uczestniczyła w wycieczce klasowej. Uczniowie odwiedzili Muzeum Ratusz w Oświęcimiu. Poznali historię 800- letniego Królewskiego Miasta Oświęcimia.  Rozmawiali z przewodnikiem w Muzeum o zaletach pracy jako muzealnik, edukator, przewodnik po historii miasta.  Młodzież odwiedziła redakcję „Gazety Krakowskiej” w Oświęcimiu– uczniowie rozmawiali z Panią Redaktor nt. umiejętności i wiedzy, którą powinien posiadać dziennikarz gazety lokalnej. Zadawali pytania o specyfikę pracy zawodu dziennikarza i redaktora naczelnego lokalnej gazety. Była to lekcja doradztwa zawodowego w terenie.

Ta wycieczka była nie tylko czasem integracji, ale także pozwoliła dostrzec piękno i ważność pogranicznego Oświęcimia w dwudziestoleciu międzywojennym- miasta, które wówczas  produkowało znany w całej Europie samochód Praga-Oświęcim.  Cała klasa zdała egzamin – wirtualne prawo jazdy ulicami przedwojennego Oświęcimia.

Innowacja Gramy w Zielone

Uczniowie klas I-III  z SZS im. Marii Konopnickiej w Gorzowie rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej „Gramy w zielone”. W ubiegłym tygodniu zawiesili Domki dla owadów, aby obserwować kto w nich zamieszka. Innowacja ma na celu wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy ekologiczne. W przystępny sposób ma przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec jego ochrony.

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Chłopaka.  Z tej okazji dziewczynki przygotowały swoim kolegom z klas drobne upominki. Zapraszamy do fotorelacji.