Zebrania z Rodzicami

W dniu 24 listopada 2022 r. odbędą się zebrania z Rodzicami:

klasy I – III o godz. 17.00

klasy IV i VII o godz. 17.30

klasy V i VIII o godz. 18.00

klasa VI o godz. 18.15

Informacja

Dzień 14 października – Święto Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Rodzice, którzy w tym dniu nie mogą zapewnić opieki dziecku, zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy do 12 października 2022.