Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Nasza placówka
pełni dyżur wakacyjny w przedszkolu

Zarządzenie nr 0050.996.2024 Burmistrza Chełmka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie opieki wakacyjnej w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny

Deklaracja Rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Ogłoszenie

Zgodnie z planem pracy szkoły dni, w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty  
14, 15, 16 maja br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach będą zorganizowane zajęcia świetlicowe dla uczniów

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, iż zgodnie z Zasadami Naboru do I klasy Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego  od 06.05.2024 r. rusza nabór w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie
ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2023/2024

do Przedszkola Samorządowego(szczegółowe informacje w zakładce przedszkola)

do klasy I Szkoły Podstawowej
( szczegółowe informacje w zakładce –dla rodzica rekrutacja)

Zarządzenie nr 0050.821.2023 Burmistrza Chełmka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 3.