Rekrutacja do przedszkola 2023/2024

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024:

Zarządzenie nr 0050.821.2023 Burmistrza Chełmka z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

UWAGA!

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 6 lutego 2023 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2023 r.

Od dnia 13.02.2023 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 3 wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie.

dokumenty można pobrać również ze strony internetowej www.szsgorzow.pl

Termin składania wniosków wraz z załącznikami
13.02.2023 r. – 24.02.2023 r. do godz. 15:00

Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-14-75

 Zasady Naboru do przedszkola

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023-2024

Załącznik nr 1 – wielodzietność

Załącznik nr 2 – samotne wychowywanie dziecka

Załącznik nr 3 – rodzeństwo kandydata

Załącznik nr 4 – położenie przedszkola