Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022:

Zarządzenie nr 0050.453.2021 Burmistrza Chełmka z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

UWAGA!

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 8 lutego 2021 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2021 r.

Od dnia 15.02.2021 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 3 wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie.

dokumenty można pobrać również ze strony internetowej www.szsgorzow.pl

Termin składania wniosków wraz z załącznikami
15.02.2021 r. – 26.02.2021 r. do godz. 15:00

Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-14-75

Zasady naboru do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie 2021-2022

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021-2022

Załącznik nr 1 – wielodzietność 

Załącznik nr 2 – samotne wychowywanie dziecka

Załącznik nr 3 – rodzeństwo kandydata

Załącznik nr 4 – położenie przedszkola