Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie nr 0050.622.2022 Burmistrza Chełmka z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Należy zapisać dzieci urodzone w 2015 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Gorzowie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka 

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Gorzowie

przyjmowane są na wolne miejsca,  po złożeniu przez rodziców wniosku

oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

.

W razie wolnych miejsc wnioski należy składać

od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. do godz. 15:00

Dokumenty składamy w sekretariacie przy ul. Szkolna 3

Zasady naboru do klasy I 2022-2023

.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie  dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

– dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

– dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie -Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.