Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2021/2022

do Przedszkola Samorządowego (szczegółowe informacje w zakładce  przedszkola) oraz do klasy I Szkoły Podstawowej

 

Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

Należy zapisać dzieci urodzone w 2014 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Gorzowie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka do dnia 22 lutego 2021 r

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Gorzowie

przyjmowane są na wolne miejsca,

 po złożeniu przez rodziców wniosku

oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

W razie wolnych miejsc wnioski należy składać

od 01 marca 2021 r. do 8 marca 2021 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty składamy w sekretariacie przy ul. Szkolna 3

Zasady naboru do klasy I 2021-2022

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Zgłoszenie  dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

– dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

– dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie -Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.