Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

GRUPA 3-LATKI „Stokrotki”

 

8.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, badawcze. Zabawy dowolne według zainteresowań. Oglądanie książek, albumów. Prace porządkowe w sali.

8.30 – 8.50 – Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści. Ćwiczenia poranne.

8.50 – 9.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie.

9.30 -9.45 – Zajęcia programowe  – realizacja zadań edukacyjnych w różnych strefach aktywności dziecka.

9.45 – 10.00 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacer, wycieczkę.

10.00 – 10.,50 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy samodzielne lub zorganizowane zajęcia w sali.

10.50 – 11.00 – Powrót z ogródka. Czynności samoobsługowe.

11.00 – 11.30 –Indywidualne lub grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Praca indywidualna.

11.30 – 11.45 – Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11.45 – 12.15 – Obiad.

12.30 – 12.30  – Zajęcia z języka angielskiego (w środę i piątek).

12.15 – 13.00 – Relaks – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek, Słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci.

Grupa 4,5-latki „Wiewiórki”

6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz zabawy integrujące grupę. Prace porządkowe w sali.

7.30 – 8.30 – Religia (środa)

8.30 – 8.50 – Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści. Ćwiczenia poranne.

8.50 – 9.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania. Doskonalenie samodzielności.

8.30 – 9.30 Religia (wtorek)

9.00 – 9.20 – Śniadanie.

9.20 – 11.30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; rozmowy indywidualne.

10.30 – 11.00 – Zajęcia z języka angielskiego (wtorek i piątek).

11.30 – 11.40 – Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11.40 – 12.00 – Obiad

12.00 – 14.00 – Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci.

14.00 – 14.10 – Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.10 – 14.30 – Podwieczorek.

14.30 – 16.30 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

GRUPA 5,6-LATKI

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne itp. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.15 Indywidualne, grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zajęcia wyrównawcze.

8.15 – 8.25 Ćwiczenia poranne (zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści).

8.25 – 8.35 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.35  – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 9.15 Odpoczynek i relaks po posiłku.

9.15 – 9.45  Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości.

9.45 – 10.00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

10.00 – 10.50 Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne lub zorganizowane w sali zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne.

10.50 – 11.00 Powrót z ogrodu – czynności samoobsługowe.

11.00 – 11.30  Zajęcia z języka angielskiego (poniedziałek, czwartek).

11.00 – 11:30 Zabawy swobodne według pomysłu dzieci.

11:30 – 12.45  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci. Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

12.30 – 13.30  Zajęcia z Religii ( wtorek, środa)

12.45 – 13.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

13.00 – 13.25 Obiad.

13.25 – 13.45 Relaks – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek, słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne.

13.00 – 13.50 Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.25 Podwieczorek.

14.25 – 16.30 Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem wynikające z jego potrzeb rozwojowych. Zabawy samodzielne. Pobyt w ogrodzie, zabawy
i gry ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.