Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

GRUPA 3,4,5 – LATKI „Pszczółki”

 

6.30 – 8.20 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz zabawy integrujące grupę. Prace porządkowe w sali.

8.20 – 8.35 – Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści. Ćwiczenia poranne.

8.35 – 8.45 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania. Doskonalenie samodzielności.

8.45 – 9:05 – Śniadanie.

9:05 – 9:20 – Odpoczynek po śniadaniu.

9.20 – 11.30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; rozmowy indywidualne.

11.30 – 11.40 – Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11.40 – 12.00 – Obiad

12.00 – 14.00 – Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci.

14.00 – 14.10 – Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.10 – 14.30 – Podwieczorek.

14.30 – 16.30 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

*Zajęcia z języka angielskiego – wtorek 11:30 – 12:00, piątek 11:30 – 11:30

*Religia – wtorek 8:30 – 9:30, środa 7:30 – 8:30

GRUPA 5,6-LATKI

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne itp. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.15 Indywidualne, grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zajęcia wyrównawcze.

8.15 – 8.40 Ćwiczenia poranne (zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści).

8.40 – 8.50 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.50  – 9.15 Śniadanie.

9.15 – 9.30 Odpoczynek i relaks po posiłku.

9.30 – 10:00  Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości.

10.00 – 11:00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe. Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne lub zorganizowane w sali zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne.

11:00 – 11.30  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci. Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

11.30 – 11:50 Zabawy swobodne według pomysłu dzieci.

11.50 – 12.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 13.50 Relaks – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek, słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne. W wybrane dni zajęcia z języka angielskiego i religii.

13.50 – 14.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.25 Podwieczorek.

14.25 – 16.30 Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem wynikające z jego potrzeb rozwojowych. Zabawy samodzielne. Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.

* Zajęcia z języka angielskiego – wtorek godz. 12:00 – 12:30, piątek 10:30 – 11:00

* Religia – wtorek 12:30 – 13:30, środa 12:30 – 13:30