Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

GRUPA 3,4- LATKI – „Zabki”

 

6.30 – 8.20 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz zabawy integrujące grupę. Prace porządkowe w sali. Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści. Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania. Doskonalenie samodzielności.

8.30 – 9:00 – Śniadanie. (poniedziałek i piątek 9.00 – 9.30)

9.00 – 9.20 – Odpoczynek po śniadaniu.

9.20 – 10:15 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.15 – 11:00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe. Pobyt
w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne lub zorganizowane w sali zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne.

11.00 – 11:30 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; rozmowy indywidualne.

11.30 – 11.40 – Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11.40 – 12.00 – Obiad (poniedziałek i piątek – 12.00 – 12.25)

12.00 – 13.50 – Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci.

13.50 – 14.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.25 – Podwieczorek.

14.25 – 16.30 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

*Zajęcia z języka angielskiego – poniedziałek 11:30 – 12:00, piątek 11:30 – 12:00

*Religia – wtorek 8:30 – 9:30, środa 8:30 – 9:30

GRUPA 5,6-LATKI – „Zerówka”

6.30 – 8.20 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne itp. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

8.20 – 8:50 Indywidualne, grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zajęcia wyrównawcze. Ćwiczenia poranne (zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści).

8.50 – 9.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9:00  – 9.30 Śniadanie. (poniedziałek i piątek – 8:30 – 9:00)

9.30 – 9.45 Odpoczynek i relaks po posiłku.

9.45 – 10:15 Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości.

10.15 – 11:00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe. Pobyt
w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne lub zorganizowane w sali zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne.

11:00 – 11.30  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci. Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

11.30 – 11:50 Zabawy swobodne według pomysłu dzieci.

11.50 – 12.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.25 Obiad. (poniedziałek i piątek – 11:40 – 12:00)

12.25 – 13.50 Relaks – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek, słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne. W wybrane dni zajęcia z języka angielskiego i religii.

13.50 – 14.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.25 Podwieczorek.

14.25 – 16.30 Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem wynikające z jego potrzeb rozwojowych. Zabawy samodzielne. Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.

* Zajęcia z języka angielskiego – poniedziałek godz. 11:00 – 11:30, piątek 11.00 – 11:30

* Religia – wtorek 12:30 – 13:30, środa 12:30 – 13:30