Ogłoszenia


Zebrania z Rodzicami 

 

W dniu 26.08.2021r. o godz. 16.30 odbędą się zebrania z Rodzicami dzieci przedszkolnych


 

Informacja

Informujemy, że zebrania na nowy rok szkolny 2021/2022
dla dzieci nowych oraz dzieci uczęszczających już do przedszkola, odbędą się po 20 sierpnia (dokładna data będzie podana w późniejszym terminie).
W tym czasie
również będzie podana informacja o podziale na grupy.


Dyżury  wakacyjne w przedszkolach Gminy Chełmek

 

od 5.07.2021 do 20.08.2021

 

(23.08.2021-31.08.2021- wszystkie przedszkola pracują)

 

Kary zgłoszeń należy oddać do dnia 15.06.2021 r. do przedszkola, do którego dziecko będzie uczęszczać.

 

Nazwa przedszkola

Termin dyżuru

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku

05.07.2021- 23.07.2021

Przedszkole Samorządowe w Gorzowie

26.07.2021- 30.07.2021

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku

09.08.2021- 20.08.2021

Przedszkole Samorządowe w Bobrku

02.08.2021- 06.08.2021

 

 Karty zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty na dyżur  wakacyjny

 do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie

  do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub odbioru w sekretariacie szkoły.

 

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny

Deklaracja Rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Dane osobowe

Zgody rodziców

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021: Liczymy się dla Polski!

 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
  • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!