Nagrody dla uczniów

Od roku szkolnego 2013/2014 Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna przyznaje Nagrodę „Wiktora”.

Jest ona przeznaczona dla uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego wykazali się godną postawą ucznia pomocnego, uczynnego i bezinteresownego, a także okazującego życzliwość i szacunek względem pracowników szkoły oraz kolegów
i koleżanek.

Pierwsze „Wiktory” w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali:

 • Klaudia Głogowska z kl. VI szkoły podstawowej
 • Dawid Kulig z kl. II gimnazjum

„Wiktory” w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali:

 • Mateusz Siekiera z klasy IV szkoły podstawowej
 • Karolina Tarkowska z klasy V szkoły podstawowej
 • Dawid Kulig z klasy III gimnazjum

„Wiktory” w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

 • Igor Rybak z klasy V szkoły podstawowej
 • Hanna Gołąb z klasy VI szkoły podstawowej
 • Damian Kulig z klasy III gimnazjum

„Wiktory” w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali:

 • Jakub Korczewski z klasy I szkoły podstawowej
 • Jakub Puchała z klasy III szkoły podstawowej
 • Jakub Tarkowski z klasy VI szkoły podstawowej
 • Hanna Gołąb z klasy I gimnazjum

„Wiktory” w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali:

 • Amelia Kurek z klasy V szkoły podstawowej
 • Daria Czopek z klasy II gimnazjum
 • Artur Długosz z klasy III gimnazjum
 • Jakub Puchała z klasy IV szkoły podstawowej

„Wiktory” w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali:

 • Daria Czopek z klasy III gimnazjum
 • Marek Król z klasy III gimnazjum
 • Jakub Puchała z klasy V szkoły podstawowej