„Umiem pływać” 2021

Od dnia 15 marca 2021 roku startuje program „Umiem pływać”, przeznaczony dla uczniów klas II. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.

Podsumowanie programu „Umiem pływać”

Zajęcia dla uczniów klasy II odbywały się zgodnie z założonym programem i harmonogramem.
W czasie 20 godzin zajęć na krytej pływalni w Oświęcimiu pod kierunkiem instruktorów uczniowie poznawali tajniki umiejętności pływackich. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęciły także do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.


Uczniowie  klas I -III chętnie i systematycznie uczęszczali  na zajęcia. Stosowane podczas zajęć indywidualne ćwiczenia korekcyjne dostosowane do wady postawy dziecka oraz gry sportowe, zawody i zabawy korekcyjne sprawiały, że zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. Dodatkowym atutem atrakcyjności zajęć było wykorzystywanie przyrządów i przyborów: drabinki, piłki lekarskie, laski gimnastyczne, materace, ławeczki gimnastyczne, woreczki, piłki, obręcze, szarfy, skakanki, balony, gazety, krążki. Poziom ćwiczeń dostosowywany był do indywidualnych możliwości dzieci.

             

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków  Gminy Chełmek.

Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie: 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku: 5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku: 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł. W całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie: 4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku: 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku: 6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

Projekt „Umiem pływać” 2020

Nauka pływania dla uczniów klasy II

Od dnia 3 marca 2020r. rozpoczyna się nauka pływania dla uczniów klasy II.

Nauka pływania odbywać się będzie w godzinach popołudniowych raz w tygodniu we wtorki w okresie od 3marca 2020r. do 19 maja 2020r. wg harmonogramu na krytej pływalni w Oświęcimiu. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.