„Co w trawie piszczy”

Uczniowie klasy 3 przygotowali dla dzieci z grupy „0” przedstawienie pt.: ” Co w trawie piszczy?” z okazji Dnia Pszczoły i Dnia Bociana.

„Co w trawie piszczy”

Gmina Chełmek zakupiła laptopy dla szkół

W ramach projektu ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych’’ Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 082,90 zł na zakup 19 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek i będzie wykorzystany do wsparcia realizacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy wraz oprogramowaniem.

www.chelmek.pl

Nauczanie hybrydowe dla klas IV – VIII

Od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV –VIII przechodzą na naukę w systemie hybrydowym do szkoły przychodzą według harmonogramu:

17, 18, 24 maja 2021 r. (poniedziałek, wtorek) – kl.VI i VIII

19, 20, 21, 28 maja 2021 r. (środa, czwartek, piątek) – kl. IV, V i VII

Uczniowie przebywający w szkole mają zapewnione posiłki zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

.

25 –27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

.

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę stacjonarną.

Powrót do szkoły uczniów klas 1-3

Informujemy, że od dnia 4 maja 2021 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

W związku z sytuacją epidemiczną nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa i bezwzględne przestrzeganie zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Wakacje ze Świetlicą Środowiskową

Świetlica Środowiskowa w Chełmku w okresie wakacyjnym
będzie czynna od 28 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
w godzinach od 7:00 do 15:00.

W siedzibie jednostki przy ul. Brzozowej 9 w Chełmku oraz na stronie internetowej:
www.swietlicachelmek.pl znajduje się karta zapisu dziecka wraz
z dokumentacją przeznaczoną do wypełnienia i zwrotu bezpośrednio do jednostki z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dokumentacja zawiera kartę zgłoszenia dziecka na obiady.

*Zwrotu dokumentacji należy dokonać najpóźniej do dnia 28 maja 2021 roku.

Plan zajęć wakacyjnych zostanie opublikowany na stronie internetowej placówki
do dnia 19 czerwca 2021 roku.

Karta zgłoszenia

INFORMACJA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego od 26.04. do 02.05.2021 zajęcia stacjonarne
w szkole odbywają się wg następującego harmonogramu, zgodnie z planem lekcji:

Kl. Iponiedziałek, wtorek

Kl. IIśroda, czwartek

Kl. IIIpiątek

W pozostałe dni obowiązuje harmonogram nauki zdalnej.

Uczniowie przebywający w szkole mają zapewnione posiłki i opiekę świetlicową zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.