Projekt pilotażowy – Zwiedzanie MUZEUM KL AUSCHWITZ – BIRKENAU ON-LINE

Dzięki współpracy z Międzynarodowym Centerum Edukacji o Auschwitz i Holocauście uczniowie klasy 8 naszej szkoły  w dniu 25 lutego 2021od godz. 8.00 do 12.00 wzięli udział w pilotażowym projekcie zwiedzania MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU ON – LINE oraz warsztatach edukacyjnych dla młodzieży. Uczniowie wzięli udział w wirtualnej prezentacji Miejsca Pamięci oraz w lekcji warsztatowej. Poznali historie byłych  więźniów, świadków historii: Lidii Maksymowicz, Haliny Birenbaum, Wilhelma Brasse, Jadwigi Staniszewskiej, Jerzego Bogusza, Wandy Długajczyk, Zofii Łyś. Rozmawiali o wojnie, o syndromie KZ, o tym co wojna zabrała pokoleniom, które przeżyły. Wyciągali samodzielne wnioski i formułowali opinie, używali nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

bakcyl

 

 

Uczniowie klas V, VI, VII, VIII brali udział w cyklu lekcji on-linedla uczniów z całej Polski.  W dniach od 18 stycznia do 20 lutego 2021 br. dotyczących edukacji finansowej. Lekcje prowadzą pracownicy banków specjaliści bankowości. Tematy lekcji to: „Od oszczędzania do inwestowania.”
i „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.”

BAKCYL dla uczniów: Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe
i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość. Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki.

Europejski Qiuz Finansowy”

 

2 marca 2021r. w naszej szkole odbędzie się ETAP WOJEWÓDZKI  OGÓLNOPOLSKIGO KONKURSU
„Europejski Qiuz Finansowy”

Naszą szkołę będą reprezentować Justyna i Tatiana uczennice klasy 8.

Trzymamy Kciuki !!!

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Konkurs odbędzie się zdalnie.

Cel konkursu:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego
    w Polsce.
  • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania
    w cyberprzestrzeni
  • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.

 

zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r.

Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 

Harmonogram-zajec-sportowych-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej-2021

Regulamin-zajec-sportowych-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnych-2021

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 luty2021 r.  – Dzień Bezpiecznego Internetu  – święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Prezentacja z materiałami z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

https://gorzow.sharepoint.com/:p:/s/Klasa6A/EQp-8md122hKqya8th0kuG8BthYSVlwr5F8n15HRZcN1RQ?e=7dFE8W

Zebrania z rodzicami

W dniu 16.12.2020 r. odbędą się poprzez platformę Teams zebrania wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

O godz. 16.30 – klasy I, III, IV

O godz. 17.00 – klasy II, V, VII

O godz. 17.30 – klasy VIII, VI

„Szlachetna paczka”

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji „Szlachetna paczka”.
Nasza szkoła zrobiła 26 paczek
w formie prezentów różnej wielkości.
W sumie do rodziny trafiło 46 paczek, lodówka oraz meble.

Opiekunowie SU i wolontariatu.

 

Podziękowanie

Lekcja historii na żywo – dla moich uczniów.

Konferencja pt. „Pamięć i postpamięć- rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej.” w 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS, w której biorę udział.

Serdecznie polecam i zapraszam do wysłuchania konferencji on-line. Bardzo istotne treści pod względem historycznym – prawdziwa lekcja historii… i proces przekazywania wartości ponadczasowych z pokolenia na pokolenie.

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję popularno-naukową.

Zapraszamy! Transmisja rozpocznie się 3 XII 2020 o godz. 17-tej.

Konferencja będzie transmitowana  na żywo z tłumaczeniem na język migowy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Program konferencji link:  https://www.muzeumpamieci.pl/rodziny-sybirackie-na-ziemi-oswiecimskiej

 

Katarzyna Białas-Szafraniec

Komunikat!

Ogólnopolski Konkurs  Historyczny „Krąg”

Drodzy uczniowie  klas V, VI ( młodzik) oraz klas VII, VIII (adept)

w piątek 27 listopada 2020 odbędzie się konkurs z historii „Krąg”- test on-line.

Link do konkursu został wysłany do uczniów, którzy potwierdzili udział.

Serdecznie zapraszam do udziału, na uczestników czekają nagrody. Można jeszcze zgłosić udział.

Prace indywidualne proszę przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 2 XII 2020 r.

Życzę powodzenia.

Katarzyna Białas-Szafraniec