Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Od dnia 19 kwietnia 2021r. ( poniedziałek) wznowione zostają zajęcia stacjonarne
w przedszkolu.
W związku z zagrożeniem COVID-19 nadal obowiązuje przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

„Umiem pływać” 2021

Od dnia 15 marca 2021 roku startuje program „Umiem pływać”, przeznaczony dla uczniów klas II. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

  • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
  • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
  • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
  • wyrównywania szans poprzez sport.

Stypendia za wyniki w nauce

W dniu 5.03.2021r. zostały wręczone stypendia uczniom, którzy w pierwszym okresie
roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli średnią ocen 5,20 i wyższą.

Z naszej szkoły stypendia otrzymali: 

1.Zofia Czerw,

2. Zuzanna Ławczys,

3. Jakub Korczewski,

4. Jakub Tomczyk

5. Julia Lelito,

6. Wiktoria Wilczak,

7. Mikołaj Kotlarczyk,

8. Michał Owsiak,

9. Aleksandra Remsak,

10. Jan Czerw,

11. Martyna Remsak

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Ogłoszenie

1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, a jego warunki określa procedura zamieszczona poniżej.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji

3. Uczniowie przynoszą do szkoły podręczniki, potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne (ci, którzy nie pozostawili ich w szkole)

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.

5. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły.

6. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – klasy I-III

„Szlachetna paczka”

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji „Szlachetna paczka”.
Nasza szkoła zrobiła 26 paczek
w formie prezentów różnej wielkości.
W sumie do rodziny trafiło 46 paczek, lodówka oraz meble.

Opiekunowie SU i wolontariatu.

 

Podziękowanie