Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021: Liczymy się dla Polski!

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
  • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Projekt pilotażowy – Zwiedzanie MUZEUM KL AUSCHWITZ – BIRKENAU ON-LINE

Dzięki współpracy z Międzynarodowym Centerum Edukacji o Auschwitz i Holocauście uczniowie klasy 8 naszej szkoły  w dniu 25 lutego 2021od godz. 8.00 do 12.00 wzięli udział w pilotażowym projekcie zwiedzania MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU ON – LINE oraz warsztatach edukacyjnych dla młodzieży. Uczniowie wzięli udział w wirtualnej prezentacji Miejsca Pamięci oraz w lekcji warsztatowej. Poznali historie byłych  więźniów, świadków historii: Lidii Maksymowicz, Haliny Birenbaum, Wilhelma Brasse, Jadwigi Staniszewskiej, Jerzego Bogusza, Wandy Długajczyk, Zofii Łyś. Rozmawiali o wojnie, o syndromie KZ, o tym co wojna zabrała pokoleniom, które przeżyły. Wyciągali samodzielne wnioski i formułowali opinie, używali nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

bakcyl

 

 

Uczniowie klas V, VI, VII, VIII brali udział w cyklu lekcji on-linedla uczniów z całej Polski.  W dniach od 18 stycznia do 20 lutego 2021 br. dotyczących edukacji finansowej. Lekcje prowadzą pracownicy banków specjaliści bankowości. Tematy lekcji to: „Od oszczędzania do inwestowania.”
i „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.”

BAKCYL dla uczniów: Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe
i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość. Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki.

Europejski Qiuz Finansowy”

 

2 marca 2021r. w naszej szkole odbędzie się ETAP WOJEWÓDZKI  OGÓLNOPOLSKIGO KONKURSU
„Europejski Qiuz Finansowy”

Naszą szkołę będą reprezentować Justyna i Tatiana uczennice klasy 8.

Trzymamy Kciuki !!!

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Konkurs odbędzie się zdalnie.

Cel konkursu:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego
    w Polsce.
  • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania
    w cyberprzestrzeni
  • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.

 

zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r.

Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 

Harmonogram-zajec-sportowych-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej-2021

Regulamin-zajec-sportowych-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnych-2021

 

 

Zebrania z rodzicami

W dniu 16.12.2020 r. odbędą się poprzez platformę Teams zebrania wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

O godz. 16.30 – klasy I, III, IV

O godz. 17.00 – klasy II, V, VII

O godz. 17.30 – klasy VIII, VI