Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.


Uczniowie  klas I -III chętnie i systematycznie uczęszczali  na zajęcia. Stosowane podczas zajęć indywidualne ćwiczenia korekcyjne dostosowane do wady postawy dziecka oraz gry sportowe, zawody i zabawy korekcyjne sprawiały, że zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. Dodatkowym atutem atrakcyjności zajęć było wykorzystywanie przyrządów i przyborów: drabinki, piłki lekarskie, laski gimnastyczne, materace, ławeczki gimnastyczne, woreczki, piłki, obręcze, szarfy, skakanki, balony, gazety, krążki. Poziom ćwiczeń dostosowywany był do indywidualnych możliwości dzieci.

             

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków  Gminy Chełmek.

Ogłoszenie

1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, a jego warunki określa procedura zamieszczona poniżej.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji

3. Uczniowie przynoszą do szkoły podręczniki, potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne (ci, którzy nie pozostawili ich w szkole)

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.

5. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły.

6. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – klasy I-III

„Szlachetna paczka”

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji „Szlachetna paczka”.
Nasza szkoła zrobiła 26 paczek
w formie prezentów różnej wielkości.
W sumie do rodziny trafiło 46 paczek, lodówka oraz meble.

Opiekunowie SU i wolontariatu.

 

Podziękowanie

„Razem na Święta”

Święta Bożego Narodzenia –
Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu
zaprasza do udziału
w akcji „ Razem na Święta”

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym.

Uczniom proponujemy następujące działania: 

  • Klasy 1 – 3 przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, przyjaciół.

Zdjęcie wykonanej pracy rodzic lub dziecko przesyła do wychowawcy klasy do 17. 12. 2020 r.

  • Klasy 4-8 wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi, między innymi dla byłych pracowników Naszej szkoły.

Kartka może być w  wersji elektronicznej lub tradycyjnej.
Prosimy o przyniesienie jej  do szkoły, a w przypadku kartki elektronicznej przesłanie do nauczyciela informatyki.

Termin realizacji do 15.12.2020 r.

 

• Cała społeczność szkolna i przedszkolna zbiórka nakrętek i puszek na cel charytatywny

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
oraz Szkolne Koło Wolontariatu
z opiekunami

„SZLACHETNA PACZKA”

NASZA SZKOŁA PRZYŁĄCZA SIĘ DO AKCJI „SZLACHETNA PACZKA”

I TY MOŻESZ POMÓC

Przyłączmy się do pomocy rodzinie
Pani Joanny.

Pani Joanna ma trójkę dzieci: Krystiana ( 11 lat), Błażeja ( 4 lata) i Julię ( 1 rok)

  Trzy kluczowe potrzeby Rodziny 

  1. Żywność
  2. Środki czystości
  3. Odzież

Szczegóły pod linkiem:

www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/46433

Chętnych prosimy o dostarczenie produktów do środy 9 grudnia do godziny 16:00

 

Lekcja historii na żywo – dla moich uczniów.

Konferencja pt. „Pamięć i postpamięć- rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej.” w 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS, w której biorę udział.

Serdecznie polecam i zapraszam do wysłuchania konferencji on-line. Bardzo istotne treści pod względem historycznym – prawdziwa lekcja historii… i proces przekazywania wartości ponadczasowych z pokolenia na pokolenie.

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję popularno-naukową.

Zapraszamy! Transmisja rozpocznie się 3 XII 2020 o godz. 17-tej.

Konferencja będzie transmitowana  na żywo z tłumaczeniem na język migowy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Program konferencji link:  https://www.muzeumpamieci.pl/rodziny-sybirackie-na-ziemi-oswiecimskiej

 

Katarzyna Białas-Szafraniec