Zebrania z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I – VIII 
odbędzie się 7 września o godzinie 17.00