Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19

na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie

im. Marii Konopnickiej

na terenie Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie

im. Marii Konopnickiej