„Szlachetna paczka”

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji „Szlachetna paczka”.
Nasza szkoła zrobiła 26 paczek
w formie prezentów różnej wielkości.
W sumie do rodziny trafiło 46 paczek, lodówka oraz meble.

Opiekunowie SU i wolontariatu.

 

Podziękowanie

Lekcja historii na żywo – dla moich uczniów.

Konferencja pt. „Pamięć i postpamięć- rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej.” w 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS, w której biorę udział.

Serdecznie polecam i zapraszam do wysłuchania konferencji on-line. Bardzo istotne treści pod względem historycznym – prawdziwa lekcja historii… i proces przekazywania wartości ponadczasowych z pokolenia na pokolenie.

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję popularno-naukową.

Zapraszamy! Transmisja rozpocznie się 3 XII 2020 o godz. 17-tej.

Konferencja będzie transmitowana  na żywo z tłumaczeniem na język migowy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Program konferencji link:  https://www.muzeumpamieci.pl/rodziny-sybirackie-na-ziemi-oswiecimskiej

 

Katarzyna Białas-Szafraniec

Komunikat!

Ogólnopolski Konkurs  Historyczny „Krąg”

Drodzy uczniowie  klas V, VI ( młodzik) oraz klas VII, VIII (adept)

w piątek 27 listopada 2020 odbędzie się konkurs z historii „Krąg”- test on-line.

Link do konkursu został wysłany do uczniów, którzy potwierdzili udział.

Serdecznie zapraszam do udziału, na uczestników czekają nagrody. Można jeszcze zgłosić udział.

Prace indywidualne proszę przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 2 XII 2020 r.

Życzę powodzenia.

Katarzyna Białas-Szafraniec

 

Komunikat!

 

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla klas od I-VIII, przechodzimy w tryb nauki zdalnej.

Kształcenie na odległość odbywa się poprzez aplikację Teams pakietu Office 365

Przedszkole pracuje na dotychczasowych zasadach.

Uwaga! Ważny komunikat!

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w jakiej znaleźli się uczniowie klasy VIII, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego zawiesza się zajęcia w szkole
w okresie od 19.10 do 23.10 dla klasy VIII
. Nauka dla tej klasy będzie się odbywała w trybie zdalnym. Uczniowie poprzez Mobidziennik uzyskają więcej informacji o formie pracy zdalnej.

Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym ( uczniowie klasy VIII ) w przypadku narażenia na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinny:

– zawiesić życie towarzyskie,
– ograniczyć do minimum wyjścia z domu,
– dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę ciała,
– obserwować swój stan zdrowia,
– w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych (kaszlu, gorączki, duszności,  utraty węchu o nagłym początku, utraty lub zaburzeń smaku o nagłym początku) skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ ( powiadomić go o narażeniu na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 ) oraz poinformować o w/w pracownika inspekcji sanitarnej.

Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej czyli klasy I – VII uczą się normalnie w trybie stacjonarnym oraz Przedszkole pracuje bez zmian.

 

Ogłoszenie

14 października 2020 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla wcześniej zgłoszonych dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Komunikat!

 

W związku z sytuacją w jakiej znaleźliśmy się, priorytetem w naszych działaniach jest bezpieczeństwo uczniów i personelu szkoły. Dlatego od dnia 12.10.2020r. ( tj. poniedziałek) obowiązywać będzie noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły podczas przerw.

Przypominamy również, że:

  • maseczki obowiązują w drodze do i ze szkoły,
  • do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi bez oznak chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • wchodząc do szkoły należy dezynfekować ręce,
  • należy pamiętać o częstym myciu rąk oraz o zachowaniu dystansu społecznego.

Niedogodności z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć wynikają z sytuacji epidemicznej. Pamiętajmy, że nasze postawy i zachowania wpływają na bezpieczeństwo innych.