„Umiem pływać” 2021

Od dnia 15 marca 2021 roku startuje program „Umiem pływać”, przeznaczony dla uczniów klas II. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

  • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
  • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
  • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
  • wyrównywania szans poprzez sport.

Podsumowanie programu „Umiem pływać”

Zajęcia dla uczniów klasy II odbywały się zgodnie z założonym programem i harmonogramem.
W czasie 20 godzin zajęć na krytej pływalni w Oświęcimiu pod kierunkiem instruktorów uczniowie poznawali tajniki umiejętności pływackich. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęciły także do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Stypendia za wyniki w nauce

W dniu 5.03.2021r. zostały wręczone stypendia uczniom, którzy w pierwszym okresie
roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli średnią ocen 5,20 i wyższą.

Z naszej szkoły stypendia otrzymali: 

1.Zofia Czerw,

2. Zuzanna Ławczys,

3. Jakub Korczewski,

4. Jakub Tomczyk

5. Julia Lelito,

6. Wiktoria Wilczak,

7. Mikołaj Kotlarczyk,

8. Michał Owsiak,

9. Aleksandra Remsak,

10. Jan Czerw,

11. Martyna Remsak

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.


Uczniowie  klas I -III chętnie i systematycznie uczęszczali  na zajęcia. Stosowane podczas zajęć indywidualne ćwiczenia korekcyjne dostosowane do wady postawy dziecka oraz gry sportowe, zawody i zabawy korekcyjne sprawiały, że zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. Dodatkowym atutem atrakcyjności zajęć było wykorzystywanie przyrządów i przyborów: drabinki, piłki lekarskie, laski gimnastyczne, materace, ławeczki gimnastyczne, woreczki, piłki, obręcze, szarfy, skakanki, balony, gazety, krążki. Poziom ćwiczeń dostosowywany był do indywidualnych możliwości dzieci.

             

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków  Gminy Chełmek.

Ogłoszenie

1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, a jego warunki określa procedura zamieszczona poniżej.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji

3. Uczniowie przynoszą do szkoły podręczniki, potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne (ci, którzy nie pozostawili ich w szkole)

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.

5. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły.

6. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – klasy I-III

„Szlachetna paczka”

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji „Szlachetna paczka”.
Nasza szkoła zrobiła 26 paczek
w formie prezentów różnej wielkości.
W sumie do rodziny trafiło 46 paczek, lodówka oraz meble.

Opiekunowie SU i wolontariatu.

 

Podziękowanie

„Razem na Święta”

Święta Bożego Narodzenia –
Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu
zaprasza do udziału
w akcji „ Razem na Święta”

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym.

Uczniom proponujemy następujące działania: 

  • Klasy 1 – 3 przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, przyjaciół.

Zdjęcie wykonanej pracy rodzic lub dziecko przesyła do wychowawcy klasy do 17. 12. 2020 r.

  • Klasy 4-8 wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi, między innymi dla byłych pracowników Naszej szkoły.

Kartka może być w  wersji elektronicznej lub tradycyjnej.
Prosimy o przyniesienie jej  do szkoły, a w przypadku kartki elektronicznej przesłanie do nauczyciela informatyki.

Termin realizacji do 15.12.2020 r.

 

• Cała społeczność szkolna i przedszkolna zbiórka nakrętek i puszek na cel charytatywny

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
oraz Szkolne Koło Wolontariatu
z opiekunami