Nagrody Burmistrza Chełmka

W dniu 24 czerwca podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 zostały wręczenie przez Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa nagrody rzeczowe za indywidualne osiągnięcia w nauce. Nagrody z naszej szkoły otrzymali: Wiktor Peschak, Zuzanna Ławczys, Jan Czerw, Jakub Tomczyk, Tymoteusz Rybak, Ksawery Peschak.

Zakończenie projektu „Już pływam”

Uczniowie klasy II zakończyli udział w projekcie “Już pływam”. Programem nauki pływania objęto 17 uczniów. Zajęcia odbywały się na basenie w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych i nie stanowiły realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Były ciekawą i zdrową formą zagospodarowania czasu po lekcjach. Pozwoliły wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny oraz przeciwdziałały negatywnym zachowaniom młodzieży. Korzyścią zajęć sportowych była możliwość nabycia umiejętności pływania.

Realizacja projektu przyniosła znaczące efekty:

  • umożliwiła dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
  • pozwoliła lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
  • była ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które niewątpliwie przyczyniło się do wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą,
  • wpoiła prawidłowe nawyki higieniczne,
  • wpłynęła na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in. dyscypliny, postępowania zgodnie z zasadami fair play, współdziałania w grupie,
  • pogłębiła wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego, przygotowała do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Koniec roku szkolnego to powód do radości. Przed uczniami dwa miesiące wakacji.
W dniu 24 czerwca podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 Burmistrz Chełmka pan Andrzej Saternus wręczył Nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia, nagrody w Gminnym Konkursie Ekologicznym. Następnie pani Dyrektor wręczyła uczniom Nagrody Dyrektora, nagrody za 100% frekwencję i po raz pierwszy ”Super Wiktora” nagrodę za właściwą postawę, kulturę osobistą, bezinteresowną pomoc.
Zostały rozdane przez wychowawców świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

Pani Dyrektor na zakończenie życzyła uczniom słonecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji oraz niemniej radosnego powrotu do szkoły.

Bezpieczne wakacje

Zbliża się okres wakacji, dlatego 21 czerwca do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicieli policji.
Policjanci z Komendy Powiatowej w Chełmku, w przystępny sposób przekazali uczniom, jak bezpiecznie zachować się w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Uczniowie  mieli okazję przypomnieć sobie, jak należy postąpić, gdy potrzebujemy pomocy, w jaki sposób należy reagować w sytuacjach zagrożenia. Policjanci przypomnieli  również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Na zakończenie uczniowie mieli okazję zwiedzić samochód policyjny.

Wycieczka do Fabryki Krówek Lolly Polly w Zatorze.

W piątek 3 czerwca 2022 roku dzieci z grup „Stokrotki”, „Wiewiórki” i „Zerówka” wraz z Paniami zwiedziły fabrykę krówek Lolly Polly w Zatorze. Firma zajmuje się produkcją cukierków: krówka zatorska. Dzieci podczas warsztatów poznały historię powstania cukierków mlecznych, a także zobaczyły jak przebiega produkcja krówki. Po części naukowej warsztatów przyszedł czas na część zabawową, każdy z uczestników warsztatów mógł pokroić i spakować swoje kawałki krówki.       
            Po skończonych zajęciach, każde z dzieci mogło zabrać swoje krówki do domu. Uwieńczeniem wycieczki były zabawy na placu zabaw oraz zjedzenie smacznych lodów Lolly Polly. Tak w słodkich humorach wróciliśmy do naszego przedszkola.

Projekt historyczny pt. ” USŁYSZEĆ ZAPOMNIANE GŁOSY…”

15 czerwca  w naszej szkole  nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej postaci Jadwigi i Kazimierza Balonów – nauczycieli z ponadczasową misją. To właśnie te osoby postanowiła przedstawić szerszej publiczności nauczycielka historii Katarzyna Białas-Szafraniec. Wystawę zorganizowała w ramach projektu historycznego pn. „Usłyszeć zapomniane głosy – losy mieszkańców ziemi oświęcimskiej w I połowie XX w.”
Wystawę uroczyście otworzyli ks. Augustyn Dziędziel wychowanek państwa Balonów i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Wydarzenia z historii szkoły przywołali uczniowie w krótkim programie artystycznym. Głos zabrała także Pani Maria Kramarczyk badająca dzieje edukacji w regionie.

Wystawa składała się z dwóch części. W przyszkolnym ogrodzie stanęło osiem tablic, na których znalazły się fotokopie zdjęć i dokumentów oraz informacje dotyczące aktywności zawodowej Jadwigi i Kazimierza Balonów. Wewnątrz budynku można było z kolei podziwiać oryginalne dokumenty i zdjęcia.

 https://www.muzeumpamieci.pl/

„Jak nie czytam, jak czytam”

7 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski czytali książki – bez przymusu, każdy to, na co miał ochotę. Czytaniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje. W tym roku było nas 360 tysięcy. To największa akcja czytelnicza w Polsce!