OD 8 – 15.05.2020 roku OBCHODZIMY TYDZIEŃ BIBLIOTEK.

Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek to „Zasmakuj w bibliotece”. W Tygodniu Bibliotek zapraszam Was do smakowania świata książek i bibliotek w rzeczywistości wirtualnej.

Wielkie gotowanie z książką! Proponuję Wam wykorzystanie waszych zdolności kulinarnych i przygotowanie smacznej potrawy. A może spróbujesz wykonać ciekawą dekorację z owoców, czy warzyw? Zasmakuj w bibliotece, poszukaj ciekawych przepisów kulinarnych lub sporządź własny przepis.

Literatura ze smakiem. Wybierz ciekawą książkę i smakuj jej treść. Skorzystaj z konkursów proponowanych przez bibliotekę, odwiedź wirtualne muzea. Wszystko znajdziesz na stronie biblioteki.

Nagrody Burmistrza Chełmka

W dniu 26 czerwca podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 zostały wręczenie przez Dyrektora szkoły w imieniu Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa nagrody rzeczowe za indywidualne osiągnięcia w nauce.

Nagrody z naszej szkoły otrzymali: Jan Czerw i Wiktor Peschak

33 uczniów z naszej szkoły z wysoką średnią ocen na świadectwie 5,0 i powyżej otrzymało listy gratulacyjne od Burmistrza Chełmka.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Stypendia Burmistrza Chełmka

Zostały przyznane Stypendia Burmistrza Chełmka za wysokie wyniki w nauce dla uczniów, którzy otrzymali średnią ocen powyżej 5,1 za pierwszy okres w roku szkolnym 2019/2020, brali udział i odnosili sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych.

Stypendia otrzymali:

 • Martyna Remsak,
 • Paulina Mech,
 • Patrycja Klima,
 • Michał Owsiak.

Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie: 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku: 5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku: 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł. W całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie: 4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku: 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku: 6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

Projekt „Umiem pływać” 2020

Nauka pływania dla uczniów klasy II

Od dnia 3 marca 2020r. rozpoczyna się nauka pływania dla uczniów klasy II.

Nauka pływania odbywać się będzie w godzinach popołudniowych raz w tygodniu we wtorki w okresie od 3marca 2020r. do 19 maja 2020r. wg harmonogramu na krytej pływalni w Oświęcimiu. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.

Pomagamy zwierzętom

W październiku, jak co roku w Samorządowym Zespole Szkół, Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę dla schroniska w Oświęcimiu. Uczniowie, rodzice oraz ludzie dobrej woli spoza Gorzowa podarowali dla zwierzątek karmę wysokiej jakości, lekarstwa, które są niezbędne do ratowania chorych kotków i piesków, koce, ręczniki do wyścielenia boksów zimą oraz zabawki do umilenia im życia za zamkniętymi na co dzień kratami. Dnia 30.10.2019r. dzięki uprzejmości Pana Adama – taty jednej z wolontariuszek, dary zostały zawiezione do schroniska.

Wszystkim uczniom, rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc dla bezdomnych zwierząt.

Dobro powraca