Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA „Tygryski”

 

6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, badawcze. Zabawy dowolne według zainteresowań.
Oglądanie książek, albumów. Prace porządkowe w sali.
8.30 – 8.50 – Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści. Ćwiczenia poranne.

8.50 – 9.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.20 – Śniadanie.

9.20- 11.30– Indywidualne lub grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Praca indywidualna.

Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka.

Ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z ruchowe.

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacer, wycieczkę.

Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy samodzielne lub zorganizowane w Sali zajęć.

10.30 – 11.30 – Zajęcia z języka angielskiego (poniedziałek)

11.30- 11.40 – Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00 Obiad

12.00 – 14.00– Relax – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek. Słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne.

12:30 – 13:30 – Zajęcia z Religii (wtorek).

11:30 – 12:30 – Zajęcia z Religii (środa)

14.00- 14.10–  Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.10 – 14:30– Podwieczorek.

14.30 – 16.30 – Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA 5,6-LATKI

7.30 – 8.30 Zajęcia z Religii (wtorek, środa).

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne itp. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych.

8.20 – 8.30 Ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 Indywidualne, grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zajęcia wyrównawcze.

9.00 – 9.10 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9.10 – 9.40 Śniadanie.

9.40 – 10.10 Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości.

10.10 – 10.20 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

10.20 – 11.20 Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne lub zorganizowane w sali zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne.

11.20 – 11.30 Powrót z ogrodu – czynności samoobsługowe.

11.30 – 12.15 Zajęcia z języka angielskiego (poniedziałek). Indywidualne lub grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

12.15 – 12.30 Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

12.30 – 13.00 Obiad.

13.00 – 13.50 Relaks – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek, słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne.

13.50 – 14.00 Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.30 Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Zabawy samodzielne. Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.