Opłata za przedszkole

PRZEDSZKOLE:

OPŁATY ZA ŻYWIENIE – luty 2021.

 W PRZYPADKU 100% OBECNOŚCI

HERBATA – 5 zł

ŚNIADANIA – 1,70 zł *
20 dni = 34,00 zł

OBIADY –
3,00 zł * 20 dni = 60,00 zł

PODWIECZOREK – 1,30 zł
*20 dni = 26,00 zł

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 6 godzin – 1,00 zł * 20dni = 20,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 7 godzin – 2,00 zł * 20dni = 40,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 8 godzin – 3,00 zł * 20dni = 60,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 9 godzin – 4,00 zł * 20dni = 80,00 zł
dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 do 10 godzin – 5,00 zł * 20dni = 100,00 zł

 

NR KONTA BANKOWEGO: 61 1020 2384 0000 9102 0218 3408

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA; OPIS CZEGO DOTYCZY WPŁATA