Plan lekcji

Klasa I

wych. mgr Eliza Saternus-Peschak

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1125 750 – 1125 750 – 1225 750 – 1125 750 – 1225
 1. Eduk.wczes
 2. Eduk.wczes
 3. Eduk.wczes
 4. W – F
 1. Eduk.wczes
 2. Eduk.wczes
 3. Religia
 4. J. angielski
 1. W – F
 2. Eduk.wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Religia
 5. Eduk.wczes
 1. Eduk.infor
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 1. W – F
 2. Eduk.wczes
 3. Eduk.wczes
 4. J. angielski
 5. Eduk.wczes

Klasa II

wych. mgr Małgorzata Borkowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1125 750 – 1125 750 – 1225 750 – 1225 750 – 1225
 1. Szachy
 2. W – F
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 1. Eduk. wczes
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Religia
 1. Eduk. infor
 2. Eduk. wczes
 3. Religia
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk.wczes
 1. W – F
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 5. J. angielski
 1. Eduk.wczes
 2. W – F
 3. Eduk.wczes
 4. Eduk.wczes
 5. J. angielski

Klasa III

wych. mgr Monika Matejek-Basoń

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1225 750 – 1225 750 – 1225 750 – 1125 750 – 1225
 1. Eduk. wczes
 2. Eduk.wczes
 3. W – F
 4. Eduk.wczes
 5. Religia
 1. Eduk. infor
 2. J. angielski
 3. W – F
 4. Eduk. wczes
 5. Eduk. wczes
 1. Eduk.wczes
 2. Eduk.wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Eduk. wczes
 5. W – F
 1. Eduk.wczes
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. J. angielski
 1. Eduk. wczes
 2. Eduk. wczes
 3. Eduk. wczes
 4. Szachy
 5. Religia

Klasa IV

wych. mgr Gabriela Helbin

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
845 – 1325 845 – 1420 845 – 1325 845 – 1325 845 – 1325
 1. ………
 2. Informatyka
 3. Matematyka
 4. J. angielski
 5. W – F
 6. Przyroda
 1. ……..
 2. Religia
 3. J. polski
 4. L. wych
 5. W – F
 6. Przyroda
 7. Muzyka
 1. ………
 2. Religia
 3. Matematyka
 4. J. polski
 5. J. polski
 6. Technika
 1. ……
 2. Plastyka
 3. W – F
 4. J. angielski
 5. Matematyka
 6. J. polski
 1. ……..
 2. J. polski
 3. J. angielski
 4. Matematyka
 5. Historia
 6. W – F

Klasa V

wych. Agnieszka Kajdas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
845 – 1325 8451420 845 – 1325 845 – 1420 845 – 1325
 1. ………
 2. J. angielski
 3. Biologia
 4. Matematyka
 5. W-F
 6. Religia
 1. ………..
 2. J. polski
 3. Matematyka
 4. J.angielski
 5. W-F
 6. Informatyka
 7. Muzyka
 1. ……..
 2. Matematyka
 3. Geografia
 4. Historia
 5. Technika
 6. J. polski
 1. ………
 2. Plastyka
 3. W – F
 4. Historia
 5. J. polski
 6. J. angielski
 7. L. wych.
 1. …….
 2. Matematyka
 3. Religia
 4. J. polski
 5. J. polski
 6. W-F

Klasa VI

wych. mgr Wioletta Gurgul

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750/845 – 1325 845 – 1325/1420 845 – 1420 750 – 1325/1420 845 – 1325
 1. J. angielski / …
 2. J. polski
 3. J. polski
 4. Religia
 5. Informatyka / J. angielski
 6. W – F
 1. ……
 2. J. polski
 3. Matematyka
 4. Historia
 5. J. angielski / Informatyka
 6. Muzyka
 7. …. / J. angielski
 1. …….
 2. Geografia
 3. Historia
 4. Technika
 5. Matematyka
 6. W – F
 7. Biologia
 1. WDŻR
 2. Matematyka
 3. J. polski
 4. Plastyka
 5. L. wych.
 6. W – F
 7. …../ J. angielski
 1. ……..
 2. Matematyka
 3. W – F
 4. Religia
 5. J.polski
 6. J. angielski

Klasa VII

wych. mgr Katarzyna Białas-Szafraniec

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
845 – 1420 750 – 1420 750 – 1420 750 – 1420
750 – 1515
 1. ……
 2. Fizyka
 3. J. niemiecki
 4. J. polski
 5. Chemia
 6. Historia
 7. Religia
 1. Matematyka
 2. Matematyka
 3. L. wych
 4. J. niemiecki
 5. Muzyka
 6. J. angielski
 7. W – F
 1. Geografia
 2. J. polski
 3. J. polski
 4. Matematyka
 5. Chemia
 6. J. angielski
 7. W – F
 1. Plastyka
 2. Historia
 3. Matematyka
 4. J. polski
 5. J. angielski
 6. Biologia
 7. W – F
 1. Fizyka
 2. Geografia
 3. Biologia
 4. J. polski
 5. W – F
 6. Informatyka
 7. Religia
 8. WDŻR

Klasa VIII

wych. mgr Ewa Kustra- Potoczna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
750 – 1325 750 – 1420 750 – 1515 750 – 1420 750 – 1420
 1. EDB
 2. Religia
 3. J.angielski
 4. Historia
 5. J. polski
 6. Matematyka
 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. J. niemiecki
 4. J. polski
 5. J. polski
 6. W – F
 7. Biologia
 1. J. polski
 2. Historia
 3. J. niemiecki
 4. Matematyka
 5. WOS
 6. Chemia
 7. J. angielski
 8. W – F
 1. Doradztwo zaw.
 2. J. polski
 3. Informatyka
 4. W – F
 5. WOS
 6. Fizyka
 7. L. wych
 1. Geografia
 2. Chemia
 3. Matematyka
 4. W – F
 5. J. angielski
 6. Religia
 7. WDŻR