Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2020
2. I okres 1 IX 2020 – 29 I 2021
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2020
4. Ferie zimowe 4 I – 15 I 2021
5. II okres 1 II – 25 VI 2021
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1 IV -6 IV 2021
7. Egzamin ósmoklasisty:
– j. polski
– matematyka
– język obcy nowożytny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 

25 V 2021
26 V 2021
27 V 2021

8. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 VI 2021
11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 VI 2021
12. Wakacje 26 VI – 31 VIII 2021