ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
Projekt „Szkoła dialogu.” PDF

 

 dialog

 

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „Szkoła dialogu"

 

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana.

Uczestnicy Szkoły Dialogu stają się prawdziwymi ekspertami od żydowskiej historii swoich miejscowości. Zaskakują skalą swoich projektów i inicjatywą, używają interaktywnych form komunikacji, działają w przestrzeni publicznej. Ich zaangażowanie, kreatywność oraz odpowiedzialność są miarą sukcesu programu.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum uczniowie rozpoczynają osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości. To właśnie oni – uczniowie – stają się przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tamci Żydzi przestają być „obcy" i stają się na powrót sąsiadami, którzy mimo tego że zginęli, nie są zapomniani. Powstają strony internetowe, uczniowie tworzą spacerowniki i trasy turystyczne, które udostępniają online, ale też w lokalnych informacjach turystycznych i urzędach. Stają się przewodnikami swoich własnych nauczycieli, rodziców i burmistrzów.

 

 


 

Relacja z projektu wykonanego w ramach

 warsztatów Szkoły Dialogu 2018

 

Drodzy uczniowie!

Przesyłamy Wam tabelkę, która pomoże w stworzeniu relacji z Waszego projektu. Oczywiście zachęcamy do przesłania, oprócz poniższej tabelki, także niepowtarzalnej relacji w dowolnie przez Was wybranej formie (film, prezentacja, folder, księga, etc.). Życzymy powodzenia w realizacji projektu. Do zobaczenia na Gali!

Nazwa miejscowości

Gorzów

Nazwa szkoły

Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie

Adres szkoły

32-660 Gorzów, ul, Szkolna 3

Dyrektor szkoły

P. Lucyna Elżbieciak

Nauczyciele zaangażowani w projekt

P. Katarzyna Białas-Szafraniec, Ks. Stanisław Rapacz

Liczba osób zaangażowanych w przygotowanie wycieczki (planujemy dla Was upominki w czasie Gali – będziemy wiedzieli ile ich przygotować)

26 osób. Uczniowie klas 7i 8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum.

Charakterystyka Waszej grupy projektowej

(która klasa, profil klasy, koło naukowe etc.)

Grupa projektowa liczy 26 osób   klasa 7 szkoły podstawowej, klasa 8 sp oraz klasa 3 gimnazjum w Samorządowym Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie

Data realizacji wycieczki

6.06. 2019 – czwartek godz. 9.00-11.30

kl.6

Forma wycieczki

(klasyczna wycieczka, gra miejska, bieg terenowy, film, etc.)

Wycieczka - tryb zadaniowy- krzyżówka, pytania otwarte, pytania zamknięte., uzupełnianka

W dniu 6.06. 2019 przeprowadziliśmy wycieczkę dla klasy 6 szkoły podstawowej. Klasę zaprosiliśmy- został przygotowany plakat reklamujący przedsięwzięcie.

Start godz. 10- ta 6.06.2019 Plac Ks. Skarbka 2 zbiórka przy Synagodze Chewra Lomdej Misznajot.

Opiszcie szczegółową trasę wycieczki. Które miejsca znalazły się na jej trasie? O czym i jak opowiadaliście w poszczególnych punktach?

Start godz. 10- ta 6.06.2019 Plac Ks. Skarbka 2 zbiórka przy Synagodze Chewra Lomdej Misznajot. Uczennica Hanna przedstawiła krótką historię- budowę synagogi, co to jest za miejsce a następnie zaproszeni uczniowie rozwiązywali krzyżówkę za poprawne rozwiązanie na każdego czekał prezent.

Plac ks. Skarbka- Igor Plac ten często zmieniał nazwy, był placem Szpitalnym, Kościelnym a następnie Ks. Jana Skarbka.  Ks. Skarbek, który był wybitnym duszpasterzem i administratorem wspólnoty, zaangażowanym w działalność społeczną, to postać zasłużona dla ziemi oświęcimskiej. „Po wybuchu II wojny światowej ks. Skarbek stał się świadkiem systematycznej eksterminacji żydowskiej społeczności Oświęcimia” – zaznaczył pracownik kurii bielsko-żywieckiej, wskazując, że ten urodzony pod koniec XIX wieku duchowny miał otwarte serce i umysł.

„Duszpasterz zaangażował się w pomoc więźniom, powstałego w kwietniu 1940 r. obozu koncentracyjnego. Koordynował pomoc przekazywaną od krakowskiego arcybiskupa Sapiehy, stojąc na czele Komitetu Niesienia Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Oświęcimskiego, działającego przy ZWZ AK. Była to osoba, która w okresie międzywojennym przyjaźniła się z rabinem Eliaszem Bombachem. Często widziano ich razem rozmawiających, przechadzających się po Oświęcimiu. Wspierał gminę żydowską.

   Kolejny punkt wycieczki to Mural- Kontrabasiści – Autorstwa Edwarda Dwurnika. Edward Dwurnik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej – niepokorny i prowokacyjny, zmienny, nieprzewidywalny i pełen diabelskiego poczucia humoru. Grajkowie grają na kontrabasach, każdy z nich jest inny, łączy ich pasja, muzyka, talent, perfekcyjne wykonanie utworu. Muzyka łączy różnorodność, różne religie, rasy, wyznania, języki. Mural przygotowany na Life Festival aby odczarować Oświęcim z powojennej trudnej historii.

kl.6.2

   Kolejny istotny punkt wycieczki to ulica Berka Joselewicza- dawna ulica żydowska i zarazem centrum życia wspólnoty żydowskiej w Oświęcimiu. Jakub przebrany w strój rabina- i będący zarazem Eliszem Bombachem. Tłumaczy uczestnikom wycieczki dlaczego ta ulica jest ważna, opowiada o Wielkiej Synagodze, rytualnej łażni o XVI w. kiedy to mieszczanin Pietraszewski przekazał działkę pod budowę synagogi i kirkutu. Opowiada o Simonie Haberfeldzie, którego kamienica stała na rogu tej ulicy, a w 1804 r. otworzył Wytwórnię Wódek i Likierów znaną na cały świat. Opowiada wakacjach i miłości, którą spotkał właśnie w tym mieście, dlatego postanowił się tutaj osiedlić.

W miejscu Wielkiej Synagogi powstanie Miniaturowy Park Pamięci, o którym wspominamy i planujemy akcję reklamującą to przedsięwzięcie. Kolejny uczestnik projektu Bartosz- przedstawia historię Wielkiej Synagogi zbudowanej w 1874 r. dla postępowej części Żydów- inteligencji, lekarzy, adwokatów. Ogromna budowla mieściła 2000 miejsc. Zburzona przez Niemców 29/30 XI 1939 r. jej zgliszcza rozebrali więźniowie KL Auschwitz. W 2004 r. archeolodzy z Krakowa odnaleźli przedmioty, które obecnie udostępnia poprzez wystawę Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

( Ner Tamid, żyrandol..)

Podczas wycieczki przy siedzibie Stowarzyszenia Romów spotykamy Władysława Kwiatkowskiego – autora wystawy nt. historii Romów- Stowarzyszenie Romów Polskich, które powstało w 1992 r. Rozmawiamy o wadze poznawania kultury Romów, Żydów, Łemków. Podsumowanie: taka znajomość zbliżenia ludzi zacieśnia relacje, buduje przyjaźnie, uczy tolerancji. Pozostanie na zawsze pamiątkowe zdjęcie.

Daria- kapitan wycieczki przypomina o zasadach bezpieczeństwa o tym, że przechodzimy zwartą grupą i w cieniu. Następnym ważnym punktem będzie mural z serii Gadające Głowy- punkt przygotowany przez Julię. Postać Jana Pawła II, która przekazuje ponadczasowe treści. Podczas Life Festival Oświęcim 2012, na terenie miasta Oświęcim pojawią się „Gadające głowy“. W siedmiu miejscach pojawią się podobizny powszechnie rozpoznawanych osób: intelektualistów, filozofów, myślicieli, naukowców, itp., wraz z krótką sentencją, będącą cytatem charakterystycznym dla ich działalności lub twórczości. Do projektu wybrano siedem postaci: Leszka Kołakowskiego, Jacka Kuronia, Marię Skłodowską-Curie, Martina Lutera Kinga, Jana Pawła II, Mahatmę Gandhiego oraz Vaclava Havla.Ich podobizny mają promować – szczególnie wśród młodego pokolenia – takie wartości jak: tolerancja, prawa człowieka, pokój, demokracja, społeczeństwo obywatelskie itp. Tematyka projektu odnosi się także do wciąż aktualnych problemów współczesnego świata. Ma skłaniać do refleksji i uwrażliwiać, tak aby obecnie i w przyszłości można było trafnie rozpoznawać zagrożenia płynące z doświadczenia Auschwitz, i aby nauczyć się właściwego Reagowania.- Mają promować Szkołę Dialogu- wartości ponadczasowe. Słowa Jana Pawła II: „Antysemityzm jest wrogiem przeciwko ludzkości.”

jp2

   Rozmawiamy nt. ponadczasowości tych słów i faktu, że odczarowują zło, które mogłoby znowu powstać. Julia przekazuje głos Julii, koleżance z klasy- Julia opowiada o Ratuszu o relacjach radnych katolickich i żydowskich. Julia niestety tak się zestresowała, że nie potrafiła samodzielnie bez czytania przekazać tej wiedzy gościom z klasy 6. Będąc na rynku w Oświęcimiu przypominamy ponownie postać rabina Eliasza Bombacha. Hanna opowiada o jego domu ul. Rynek Główny 10 o Hotelu Hertz, gdzie spotykali się na różnych uroczystościach i Żydzi i Katolicy, aula tego hotelu gościła Józefa Piłsudskiego, który 7 lutego 1915 r. przybył do Oświęcimia aby wysłuchać chóru Aleksandra Orłowskiego i pieśni, specjalnie skomponowanej na tą okazję pieśni „Pod Broń” z tekstem Mieczysława Smolarskiego.

Pytania wycieczka rynek

Daria – kapitan wycieczki rozpoczyna konkurs wiedzy, na podstawie przedstawionych punktów z wycieczki. Każdy uczeń z klasy 6 otrzymuje słodki poczęstunek- ciastko w nagrodę. Uczennice klasy 3 gimnazjum przygotowały zakładki do książek- Szkoła Dialogu- Gorzów- na pamiątkę dla każdego uczestnika wycieczki.

 wycieczka zakł

Podsumowanie: Wspólne zdjęcie nasze, rabina Eliasza Bombacha, Ks. Jana Skarbka, koordynatorów, uczniów uczestników projektu i gości- klasy 6. To był trudny orzech do zgryzienia – udało się. 6 –klasa zmęczona upałem ale zadowolona wraca do szkoły.

 wycieczka podsumowanie

Wniosek klasy 6 sp- za rok My przygotowujemy podobną wycieczkę dla klas młodszych.

My Czy organizowaliście jakieś dodatki.owe wydarzenia i działania towarzyszące wyciecze? (to co działo się w szkole i w miejscowości – przedstawienia, wystawy, happeningi, sondy, sprzątanie cmentarza etc.)

Plakat promujący wycieczkę, Celebracja projektu w szkole 14.06.2019

Wystawa literatury obozowej. 14.06.2019

Gazetka- reklamująca projekt;

gazetka

Jakimi narzędziami posłużyliście się, aby przekazać zdobytą wiedzę uczestnikom wycieczki? (materiały audiowizualne, makiety, foldery, plakaty etc.)

Facebook: https://www.facebook.com/Fanpage-Szko%C5%82y-Dialogu-Gorz%C3%B3w-428332157957637/?__tn__=HHH-R

Fanpage Szkoły Dialogu Gorzów

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000811450872

W jaki sposób zbieraliście informacje? (wizyta w archiwum, w bibliotece, wywiady ze świadkami historii, Internet, etc.)

Informacje nt. wycieczki zbieraliśmy podczas warsztatów z p. Agnieszką, z publikacji Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu- „Ospicin”; Przewodnika po Oświęcimiu, ze stron internetowych poświęconych zabytkom np. Wielka Synagoga, Dom Eliasza Bombacha , Plac Ks. Jana Skarbka, Synagoga Chewra Lomdej Misznajot.

Czy promowaliście wycieczkę w jakiś szczególny sposób? (plakaty, zaproszenia, informacje w lokalnych mediach, wlepki, ulotki, happeningi, logo projektu)

Wycieczkę promowaliśmy za pomocą portalu Fakty Oświęcim, plakaty w szkole.

Liczba uczestników wycieczki

Liczba uczestników wycieczki: 9 osób tworzących projekt, 16 osób klasa 5 szkoły podstawowej, 2 koordynatorów – nauczycieli.

Jak byście scharakteryzowali odbiorców wycieczki? (Czy przyszli przedstawiciele władz i lokalnych instytucji, rodzice, mieszkańcy, uczniowie?)

Klasa 6 szkoły podstawowej.

Opinie uczestników wycieczki

(cytaty, nagrania audiowizualne)

Czy ktoś Was wspierał w działaniach projektowych?(władze miasta, przedstawiciele instytucji, lokalni aktywiści)

Fakty Oświęcim, Strona Gminy Chełmek , Dyrektor Szkoły, Koordynator Projektu, Ks. Proboszcz Parafii w Gorzowie Stanisław Rapacz, Galeria Książki- Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu.

Czy udało Wam się stworzyć jakieś trwałe ślady wykonanego projektu? (formy upamiętnienia społeczności żydowskiej w przestrzeni miejskiej, strony internetowe, blogi, filmy, przewodniki, foldery, słuchowiska, wystawy, cykliczne wydarzenia, graffiti, murale, scenariusze gry miejskiej/wycieczki, etc.)

Scenariusz wycieczki, quiz, zadania dla uczestników wycieczki- krzyżówka, uzupełnianka, fanpage, filmiki, zapis wywiadów z Maszą Kurhańską i więźniarką Zdzisławą Włodarczyk

Linki do stron internetowych, profili na Facebooku, kanałów na YouTubie i innych portalach społecznościowych

Fanpage Szkoły Dialogu Gorzów https://www.facebook.com/Fanpage-Szko%C5%82y-Dialogu-Gorz%C3%B3w-428332157957637/?__tn__=HHH-R

Autor: Michał, Mateusz klasa 8 sp

Film – wycieczka Autor Mateusz klasa 3 gimnazjum

https://youtu.be/BjoikTE4-Tg

Wywiad z Maszą Kurhańską-

https://youtu.be/jiCbiFoaZ0I

 

 

 
Top free joomla themes, business hosting.

Kontakt

 

Samorządowy Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie
32-660 Chełmek
ul. Szkolna 3, Gorzów
tel/fax: (033) 846-14-75

mail: sekretariat@szsgorzow.pl

Galeria Zdjęć

Prace uczniów

 

ORIGAMI

Nagrody dla uczniów "Wiktory"

statuetka

"Przyjaciel szkoły"


 DSC4641

Cytaty

Arystoteles

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku jest wykształcenie"

Zegar

Data

Statystyka

Odsłon : 210563