Gmina Chełmek zakupiła laptopy dla szkół

W ramach projektu ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych’’ Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 082,90 zł na zakup 19 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek i będzie wykorzystany do wsparcia realizacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy wraz oprogramowaniem.

www.chelmek.pl

„Umiem pływać” 2021

Od dnia 15 marca 2021 roku startuje program „Umiem pływać”, przeznaczony dla uczniów klas II. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie: 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku: 5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku: 3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych. Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł. W całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie: 4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku: 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku: 6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
 • dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku: 10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

Projekt „Umiem pływać” 2020

Nauka pływania dla uczniów klasy II

Od dnia 3 marca 2020r. rozpoczyna się nauka pływania dla uczniów klasy II.

Nauka pływania odbywać się będzie w godzinach popołudniowych raz w tygodniu we wtorki w okresie od 3marca 2020r. do 19 maja 2020r. wg harmonogramu na krytej pływalni w Oświęcimiu. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.