Rekrutacja do zadania „Zaprogramuj się na przyszłość”

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „Zaprogramuj się na przyszłość” realizowanego w ramach 4 edycji „Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”.

Uczniowie mogą skorzystać z zajęć, które obejmują:

 • robotykę – 2 godziny tygodniowo
 • język angielski – 1 godzina tygodniowo

dziecko uczestniczy w obu zajęciach obowiązkowo.

Rekrutacja do programu odbędzie się w dniach od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r. Projekt będzie realizowany od 1.09.2021 do 15.12.2021r  – zajęcia są nieodpłatne.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:30:

 • klasy I – III         
 • klasy IV – VIII    

Liczba miejsc ograniczona  1 grupa – 15 osób w klasach I – III, 1 grupa – 15 osób w klasach IV – VI
i 1 grupa – 15 osób w klasach VII – VIII.


Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Formularz rekrutacji wraz z oświadczeniem – zgodą na wykorzystanie wizerunku

Zakonczenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca uczniowie rozpoczęli upragnione wakacje. Uroczysty apel zakończył trudny dla wszystkich
i pracowity rok szkolny. Podczas akademii zostały wręczenie przez Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa nagrody najzdolniejszym uczniom za osiągnięcia w nauce. Nagrody otrzymali: Martyna Remsak, Wiktor Peschak, Wiktoria Wilczak. Uczniowie, którzy osiągnęli wybitne wyniki w sporcie oraz w dziedzinie artystycznej, zostali wyróżnieni stypendiami Lena Siwek i Amelia Kurek.
Pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora, które otrzymali: Joanna Brzezina, Zofia Gołąb, Zofia Czerw, Zuzanna Ławczys, Michał Owsiak, Oliwia Skoczylas

Uroczyście podczas akademii wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

Na zakończenie pani Dyrektor przypomniała wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku oraz życzyła udanych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń.

Nagrody Burmistrza Chełmka: Wiktoria Wilczak, Wiktor Peschak, Martyna Remsak
Stypendia sportowe i artystyczne: Lena Siwek, Amelia Kurek

Wyniki konkursu plastycznego „ Znajdziesz mnie w bibliotece”

W ramach obchodów  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „ Znajdziesz mnie
w bibliotece”.

Celem konkursu była promocja czytelnictwa i zainteresowania książką, kształtowanie kreatywności i oryginalności myślenia oraz rozwijanie twórczej inwencji dziecka.

Na konkurs wpłynęło 12 prac, z których jury wyłoniło laureatów:

Kategoria wiekowa grupa „0” oraz klasy I-III :

 1. Lena Kaczmarek
 2. Milena Pawela
 3. Maciej Hutniczak

Kategoria wiekowa klasy IV-VIII:

 1. Piotr Dybał

Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za udział w konkursie

Pielgrzymka uczniów klasy III

W dniu 1.06 uczniowie klasy 3 wraz z rodzicami wzięli udział w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic pod przewodnictwem księdza proboszcza. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021: Liczymy się dla Polski!

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

 • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
 • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,
 • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!