Ogłoszenie

1. Od 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, a jego warunki określa procedura zamieszczona poniżej.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji

3. Uczniowie przynoszą do szkoły podręczniki, potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne (ci, którzy nie pozostawili ich w szkole)

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się bez zmian według harmonogramu.

5. Rodzice przyprowadzając dzieci nie wchodzą na teren szkoły.

6. Wyżywienie – śniadania od poniedziałku, obiady od wtorku.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – klasy I-III

Prośba o wsparcie

Prosimy o wsparcie akcji charytatywnej ( zbiórka nakrętek oraz puszek ) organizowanej przez Samorząd Uczniowski i Wolontariat, z której dochód zostanie przekazany na leczenie mamy naszej uczennicy.

Apel

Konkurs biblioteczny

„Twórczość Marii Konopnickiej oczami dziecka”

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym, ilustrując wybrany utwór patronki naszej szkoły, Marii Konopnickiej.

Konkurs miał  na celu upowszechnienie czytelnictwa, propagowanie twórczości Marii Konopnickiej oraz rozwijanie kreatywności plastycznej uczniów.

Komisja konkursowa , oceniając prace, brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, walory estetyczne, samodzielność wykonania i dobór technik plastycznych.

I tak oto przedstawia się lista zwycięzców:

I miejsce: Maja Janiszewska z klasy 2

II miejsce: Hanna Matejek z klasy 2

III miejsce: Antonina Nędza z klasy 1

I miejsce – Maja Janiszewska

III miejsce – Antonina Nędza

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy również wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie,
za zainteresowanie i trud włożony w wykonanie pracy.

Zebrania z rodzicami

W dniu 16.12.2020 r. odbędą się poprzez platformę Teams zebrania wychowawcy klasy z rodzicami uczniów:

O godz. 16.30 – klasy I, III, IV

O godz. 17.00 – klasy II, V, VII

O godz. 17.30 – klasy VIII, VI

„Szlachetna paczka”

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji „Szlachetna paczka”.
Nasza szkoła zrobiła 26 paczek
w formie prezentów różnej wielkości.
W sumie do rodziny trafiło 46 paczek, lodówka oraz meble.

Opiekunowie SU i wolontariatu.

 

„Razem na Święta”

Święta Bożego Narodzenia –
Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu
zaprasza do udziału
w akcji „ Razem na Święta”

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym.

Uczniom proponujemy następujące działania: 

  • Klasy 1 – 3 przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, przyjaciół.

Zdjęcie wykonanej pracy rodzic lub dziecko przesyła do wychowawcy klasy do 17. 12. 2020 r.

  • Klasy 4-8 wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi, między innymi dla byłych pracowników Naszej szkoły.

Kartka może być w  wersji elektronicznej lub tradycyjnej.
Prosimy o przyniesienie jej  do szkoły, a w przypadku kartki elektronicznej przesłanie do nauczyciela informatyki.

Termin realizacji do 15.12.2020 r.

 

• Cała społeczność szkolna i przedszkolna zbiórka nakrętek i puszek na cel charytatywny

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
oraz Szkolne Koło Wolontariatu
z opiekunami

Komunikat

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

„SZLACHETNA PACZKA”

NASZA SZKOŁA PRZYŁĄCZA SIĘ DO AKCJI „SZLACHETNA PACZKA”

I TY MOŻESZ POMÓC

Przyłączmy się do pomocy rodzinie
Pani Joanny.

Pani Joanna ma trójkę dzieci: Krystiana ( 11 lat), Błażeja ( 4 lata) i Julię ( 1 rok)

  Trzy kluczowe potrzeby Rodziny 

  1. Żywność
  2. Środki czystości
  3. Odzież

Szczegóły pod linkiem:

www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/46433

Chętnych prosimy o dostarczenie produktów do środy 9 grudnia do godziny 16:00

 

Lekcja historii na żywo – dla moich uczniów.

Konferencja pt. „Pamięć i postpamięć- rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej.” w 80. rocznicę masowych wywózek do ZSRS, w której biorę udział.

Serdecznie polecam i zapraszam do wysłuchania konferencji on-line. Bardzo istotne treści pod względem historycznym – prawdziwa lekcja historii… i proces przekazywania wartości ponadczasowych z pokolenia na pokolenie.

Rodziny sybirackie na ziemi oświęcimskiej. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję popularno-naukową.

Zapraszamy! Transmisja rozpocznie się 3 XII 2020 o godz. 17-tej.

Konferencja będzie transmitowana  na żywo z tłumaczeniem na język migowy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Program konferencji link:  https://www.muzeumpamieci.pl/rodziny-sybirackie-na-ziemi-oswiecimskiej

 

Katarzyna Białas-Szafraniec

Komunikat!

Ogólnopolski Konkurs  Historyczny „Krąg”

Drodzy uczniowie  klas V, VI ( młodzik) oraz klas VII, VIII (adept)

w piątek 27 listopada 2020 odbędzie się konkurs z historii „Krąg”- test on-line.

Link do konkursu został wysłany do uczniów, którzy potwierdzili udział.

Serdecznie zapraszam do udziału, na uczestników czekają nagrody. Można jeszcze zgłosić udział.

Prace indywidualne proszę przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 2 XII 2020 r.

Życzę powodzenia.

Katarzyna Białas-Szafraniec