Informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Od dnia 19 kwietnia 2021r. ( poniedziałek) wznowione zostają zajęcia stacjonarne
w przedszkolu.
W związku z zagrożeniem COVID-19 nadal obowiązuje przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

„Umiem pływać” 2021

Od dnia 15 marca 2021 roku startuje program „Umiem pływać”, przeznaczony dla uczniów klas II. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Oświęcimiu w godzinach popołudniowych.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.

Wyniki Szkolnego Konkursu „Kot”

Miło nam poinformować o wynikach szkolnego konkursu zorganizowanego z okazji Dnia Kota:

I miejsce Łucja Nowak

II miejsce Lena Pyras

III miejsce Milena Pawela

Wyróżnienia:

Magdalena Kędzioła

Alicja Klęczar

Oliwier Zamarlik

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, a wygranym życzymy dalszych sukcesów

Stypendia za wyniki w nauce

W dniu 5.03.2021r. zostały wręczone stypendia uczniom, którzy w pierwszym okresie
roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli średnią ocen 5,20 i wyższą.

Z naszej szkoły stypendia otrzymali: 

1.Zofia Czerw,

2. Zuzanna Ławczys,

3. Jakub Korczewski,

4. Jakub Tomczyk

5. Julia Lelito,

6. Wiktoria Wilczak,

7. Mikołaj Kotlarczyk,

8. Michał Owsiak,

9. Aleksandra Remsak,

10. Jan Czerw,

11. Martyna Remsak

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Od dnia 1.03.2021 r. zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Program będzie realizowany jeden raz w tygodniu w okresie 01.03.2021 r. – 11.06.2021 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Projekt pilotażowy – Zwiedzanie MUZEUM KL AUSCHWITZ – BIRKENAU ON-LINE

Dzięki współpracy z Międzynarodowym Centerum Edukacji o Auschwitz i Holocauście uczniowie klasy 8 naszej szkoły  w dniu 25 lutego 2021od godz. 8.00 do 12.00 wzięli udział w pilotażowym projekcie zwiedzania MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU ON – LINE oraz warsztatach edukacyjnych dla młodzieży. Uczniowie wzięli udział w wirtualnej prezentacji Miejsca Pamięci oraz w lekcji warsztatowej. Poznali historie byłych  więźniów, świadków historii: Lidii Maksymowicz, Haliny Birenbaum, Wilhelma Brasse, Jadwigi Staniszewskiej, Jerzego Bogusza, Wandy Długajczyk, Zofii Łyś. Rozmawiali o wojnie, o syndromie KZ, o tym co wojna zabrała pokoleniom, które przeżyły. Wyciągali samodzielne wnioski i formułowali opinie, używali nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

bakcyl

 

 

Uczniowie klas V, VI, VII, VIII brali udział w cyklu lekcji on-linedla uczniów z całej Polski.  W dniach od 18 stycznia do 20 lutego 2021 br. dotyczących edukacji finansowej. Lekcje prowadzą pracownicy banków specjaliści bankowości. Tematy lekcji to: „Od oszczędzania do inwestowania.”
i „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.”

BAKCYL dla uczniów: Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe
i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość. Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki.

Europejski Qiuz Finansowy”

 

2 marca 2021r. w naszej szkole odbędzie się ETAP WOJEWÓDZKI  OGÓLNOPOLSKIGO KONKURSU
„Europejski Qiuz Finansowy”

Naszą szkołę będą reprezentować Justyna i Tatiana uczennice klasy 8.

Trzymamy Kciuki !!!

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.   Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (w wieku 13-15 lat). Konkurs odbędzie się zdalnie.

Cel konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego
  w Polsce.
 • Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania
  w cyberprzestrzeni
 • Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.