Komunikat!

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od poniedziałku 26 października do 8 listopada 2020 w klasach IV – VIII przechodzimy w tryb nauki zdalnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

Podstawowym komunikatorem pozostaje Mobidziennik. Dodatkowo zajęcia prowadzone będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams (każdy uczeń otrzymał poprzez Mobidziennik login i hasło).

Prosimy o śledzenie komunikatów na dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian

Uwaga! Ważny komunikat!

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w jakiej znaleźli się uczniowie klasy VIII, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego zawiesza się zajęcia w szkole
w okresie od 19.10 do 23.10 dla klasy VIII
. Nauka dla tej klasy będzie się odbywała w trybie zdalnym. Uczniowie poprzez Mobidziennik uzyskają więcej informacji o formie pracy zdalnej.

Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym ( uczniowie klasy VIII ) w przypadku narażenia na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinny:

– zawiesić życie towarzyskie,
– ograniczyć do minimum wyjścia z domu,
– dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę ciała,
– obserwować swój stan zdrowia,
– w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych (kaszlu, gorączki, duszności,  utraty węchu o nagłym początku, utraty lub zaburzeń smaku o nagłym początku) skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ ( powiadomić go o narażeniu na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 ) oraz poinformować o w/w pracownika inspekcji sanitarnej.

Pozostałe klasy Szkoły Podstawowej czyli klasy I – VII uczą się normalnie w trybie stacjonarnym oraz Przedszkole pracuje bez zmian.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,

życzymy wszelkiej pomyślności

dużo cierpliwości i wytrwałości,

sukcesów zawodowych, jak również

niegasnącej energii w podejmowaniu

codziennych wyzwań.

Ogłoszenie

14 października 2020 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla wcześniej zgłoszonych dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Komunikat!

 

W związku z sytuacją w jakiej znaleźliśmy się, priorytetem w naszych działaniach jest bezpieczeństwo uczniów i personelu szkoły. Dlatego od dnia 12.10.2020r. ( tj. poniedziałek) obowiązywać będzie noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły podczas przerw.

Przypominamy również, że:

  • maseczki obowiązują w drodze do i ze szkoły,
  • do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi bez oznak chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • wchodząc do szkoły należy dezynfekować ręce,
  • należy pamiętać o częstym myciu rąk oraz o zachowaniu dystansu społecznego.

Niedogodności z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć wynikają z sytuacji epidemicznej. Pamiętajmy, że nasze postawy i zachowania wpływają na bezpieczeństwo innych.